Rekrytering, bemanning, kompetensförsörjning eller hyra personal?

Military Work är ett bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserat sig på att erbjuda kompetenta medarbetare, med en militär bakgrund, till den civila arbetsmarknaden. 

Svenskt Näringsliv och Företagarna överens kring vad utmaningarna med den moderna kompetensförsörjningen är - att rekrytera eller hyra personal med rätt inställning och attityd.*

Individer som vill och kan utvecklas, som är pålitliga, engagerade och ansvarstagande är ofta utmanande att hitta, attrahera och utveckla över längre tid på bolaget. På Military Work är vi specialiserade på just detta; att rekrytera individer med rätt inställning och attityd samtidigt som vi säkerställer att de formella kompetenser som krävs för en position är uppfyllda. Med utgångspunkt i just detta kompetensförsörjer vi chefer, specialister och medarbetare till marknadens alla branscher, där alla våra kandidater och medarbetare har en bakgrund i Försvarsmakten. 

Genom att fokusera på den moderna soldaten och officeren som är uttagna, övade och prövade i både civila fackkunskaper och i inställning och attityd kan vi säkerställa kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning som möter marknadens krav.

Personal med rätt attityd

Läs mer om vårt erbjudande inom bemanning, rekrytering och entreprenad, eller skicka en intresseanmälan nedan så återkommer vi till er.