Fredagen den 15 December deltog Magnus Brevemark, chef för region norr, i en paneldebatt med temat “Människor bygger framtiden”. Förrutom Magnus var även Mahboba Jamshidi - Studentrådsambassadör och student vid LTU, Daniel Nilsson - Arbetsförmedlingen och Birgitta Cajander - Norrlandsfonden deltagare i panelen.

Diskussionerna kretsade kring hur regionen skall hantera den kompetensbrist som råder samt hur vi tillsammans ska kunna hitta lösningar på det. Magnus informerade om hur vi på Military Work aktivt arbetar med kompetensförsörjning och hur vi översätter militära kompetenser till civila meritvärden för att på ett så bra sätt som möjligt hitta intressanta jobb för personer med bakgrund i Försvarsmakten.

Samtalen var fokuserade kring utmaningarna i Norrbotten men även om ämnet är allvarligt så var samtalen trevliga och inspirerande. Mycket fokus fanns kring att titta på helheten, från studier på till exempel Luleå tekniska universitet eller genom en tjänstgöring i Försvarsmakten och att sedan uppmuntra personerna att stanna kvar här upp i regionen genom att både locka med de det typsikt norrländska men också med det aktiva näringsliv som finns här. Norrbotten är inte region på nedgång, tvärtom, men för att lyckas med kompetensförsörjningen på sikt så handlar det om att våga tänka utanför boxen.

2017-12-15 08.38.20.jpg

Efter debatten var det många som var intresserade att höra mer om Military Work och vårt arbete. Är även du intresserade av att höra mer om hur vi kan hjälp dig hitta nästa medarbetare i Norrbotten, ta kontakt med Magnus på magnus.brevemark@militarywork.se eller ring 070-2425636.

Om Military Work:

Military Work kompetensförsörjer företag och organisationer med handlingskraftiga, pålitliga och kompetenta individer med erfarenhet från militär tjänstgöring. Military Work är verksamt i Sverige och Finland. 

 

Om Frukost med Luleå Näringsliv:

Frukost med Luleå Näringsliv är en öppen arena som besöks av +300 personer från näringsliv, universitet och offentlighet. Den fyller en funktion där man lätt kan mötas, få intressant kunskap och lära känna nya människor. Man inspireras och framförallt kan man göra affärer! Vi har en ambition att skrattet och allvaret ska blandas för gemensam framtidstro och verklig handling.  
http://www.luleanaringsliv.se/om-luleaa-naeringsliv/ 

Comment