I samband med Military Works etableringsarbete i Helsingborgsområdet har vi blivit uppmärksammade på flera fronter och i fredags var det Rotary i Ängelholm som ville veta mer om Military Work och vår verksamhet. Jag visade Military Works nya informationsfilm och pratade därefter om våra erfarenheter i att försörja näringslivet med militärt utbildad personal och värdet detta ger för både företag och Försvarsmakten. Många kloka frågor kom upp på frågestunden och efteråt dök flera deltidsaktiva och pensionerade officerare upp för att prata om sina erfarenheter - för mig mycket uppskattat!

Särskilt tack till Sven Scheiderbauer och Johan von Horn som uppmärksammat Military Work!

Elias Mibesjö
Regionchef

MW talar om vad den civila marknaden eftersöker för kunskaper.

MW talar om vad den civila marknaden eftersöker för kunskaper.

Det visade sig att Presidenten inte bara hade en fin militär karriär att stoltsera med utan också en alldeles utmärkt klädstil.

Det visade sig att Presidenten inte bara hade en fin militär karriär att stoltsera med utan också en alldeles utmärkt klädstil.

Comment