Viewing entries tagged
3. sjöstridsflottiljen

Med Försvarsmakten på jobbmässa i Malmö!

Comment

Med Försvarsmakten på jobbmässa i Malmö!

Under fredagen den 10 februari var MW Malmö med Försvarsmakten på jobbmässa arrangerad av Arbetsförmedlingen. Mässan i sig är jättestor och Military Works roll i detta forumet är främst att visa att Försvarsmaktens utbildning inte bara är meriterande inom Försvarsmakten utan även är attraktiv civilt. Sammansättningen av personal är olika vid varje mässa och idag var personal från Armén, Flygvapnet och Marinen på plats tillsammans med oss på MW. När personer närmar sig oss på mässan och undrar vad vi kan erbjuda berättar vi kort om oss och skickar sedan personen vidare till Försvarsmaktens informatörer som i sin tur berättar om den militära grundutbildningen. När Försvarsmaktens personal under mässan vill styrka attraktiviteten i Försvarsmakten hänvisar de i sin tur till oss som då kan berätta att våra kunder letar efter personer med de kunskaper och värdegrund som Försvarsmaktens personal står för. Detta eftersom Military Work dagligen får ingångsvärden från det civila arbetslivet via våra kundkontakter och personal.

Det är såklart ganska svårt för en person att förstå att om man genomför militär grundutbildning och blir deltidstjänstgörande i Försvarsmakten så bereds man tillgång till yrken som man annars inte skulle vara aktuell för - därför är dessa samgrupperingar med Försvarsmakten och Military Work viktiga. Inte bara för våra respektive organisationer utan även för samhället i stort!

Elias
MW Malmö

Mikael Forsberg berättar om hur Försvarsmakten och Military Work samarbetar lokalt i Skåne.

Mikael Forsberg berättar om hur Försvarsmakten och Military Work samarbetar lokalt i Skåne.

Comment