Viewing entries tagged
Reservofficer

Erfarenhet från bandkrängning - en merit i fiberbranschen?

Comment

Erfarenhet från bandkrängning - en merit i fiberbranschen?

Att Military Work har många befattningar inom fiberbranschen är tydligt när man tittar på vår hemsida. Vi anställer frekvent fibertekniker, projektörer och ledare till branschen. Vår erfarenhet är att personer med militär bakgrund passar in särskilt väl just här. En fibertekniker möter dagligen 2-4 kunder i kundens hemmiljö och inte sällan har kunden tagit ledigt från sitt arbete för att installationen ska ske. Det gör att helhetsupplevelsen av installationen, som kunden betalar för, är viktig. Soldatkunskaperna kommer därför särskilt väl till pass. Man kommer väldigt långt med rätt tid, rätt plats och rätt utrustning när man ska arbeta i folks hemmiljö. Det tekniska hantverket lär man sig relativt snabbt om man är intresserad och lyhörd. Branschens tillväxt gör att det generellt är lätt att utvecklas mot andra ansvarsbefattningar. Exempel på en sådan är rollen som projektör vilken är en tjänst som går ut på att koordinera, kontrollera och samverka inom ramen för stora projekt och utbyggnader. Här kan man verkligen passa in rekryteringsklyschor som spindeln i nätet och förmåga att ha många bollar i luften.

Anledningen till att branschen söker personal är kortfattat att Sveriges regering har satt som mål att 95% av landets privatpersoner och företag ska kunna ansluta sig till fibernätet år 2020 i syfte att Sverige som land ska fortsätta att utvecklas som IT-samhälle. 

I takt med att fibernätet byggs ut krävs även ledare. En bra grund är en officersutbildning då mycket handlar om att leda och fördela arbete snarare än att bidra med branschkunskap. Vi får ofta höra från kunderna att ledarnas största utmaning är när man river upp ett stycke mark och det visar sig att verkligheten inte ser ut som på ritningen och att detta skapar ständig omfallsplanering. Det som beskrivs är i praktiken vardagen för en officer eller en gruppchef då verkligheten och kartan sällan stämmer överens. Ett annat scenario är att en grävmaskin får bandkrängning och måste in på rep samtidigt som det finns två viktiga projekt att ta sig an. Ett exempel på att det krävs prioriteringsförmåga i stunden. Lägger man till erfarenhet från myndighetsadministration, vana att arbeta mot deadlines och sedvanlig pliktkänsla har man en mycket lovande kandidat till en ledande befattning i branschen. Insatta inser snabbt synergierna med tjänstgöring i ledande befattning i Försvarsmakten trots att produkterna är olika.

Man kan hålla på med liknelser i all oändlighet men vår erfarenhet är att den militära bakgrunden gör sig mycket bra i tillväxtbranscher som denna. Det gör att vi hela tiden får nya uppdrag från branschen!

/Elias, MW Stockholm

FAKTA
Läs mer om Sveriges satsning på fibernätet här.
Leta bland lediga jobb som tekniker och ledare i branschen här!

 

Comment