Sverige|  Danmark|  Suomi
single page feature image

Arenaproduktion för Stockholm Live

Stockholm Live driver nöjesarenorna Ericsson Globe, Friends Arena, Hovet och Annexet. Det är ett komplext uppdrag som utförs på två geografiska platser i Stockholm. Tidigare hade Stockholm Live två underleverantörer som ansvarade för logistik, planering och administration på respektive plats. Det skapade olika rutiner samt metoder på de olika platserna. Stockholm Live sökte en helhetslösning för att effektivisera och likrikta detta. De ville förenkla för alla inblandade parter då resurser kan arbeta på alla arenor ger detta goda synergieffekter.

Leveransen är mycket varierande i volym och intensitet vilket ökar på komplexiteten och sätter hård press på både leverantör och kund att alltid ha en flexibilitet och möjlighet att hantera ett högt tryck.

“Vi är glada över att starta upp detta nya samarbete och ser fram emot att tillsammans med Military Work och dess personal effektivisera ytterligare hur vi jobbar inom arenaproduktion till alla våra evenemang”

Elin Forsbring, Operations Director på Stockholm Live

Military Work identifierade en lösning med sammanslaget ledarskap och processstyrning där ordning och reda, kostnadseffektivitet och kvalité var fokus. Genom att tillsammans med Stockholm Live bygga en leveransorganisation utifrån både deras behov och vår erfarenhet av event- och arenaproduktion kunde vi hitta en optimerad lösning där vi tog över hela den underliggande arenaproduktionen. Det skapade en möjlighet att kunna fokusera på större projekt, öka redundansen och skapa full transparens med ett tydligt samarbete med Stockholm Live och deras personal.

När strukturförändringarna skulle genomföras genomförde vi gemensamma workshops kring organisationsuppsättningen och skapade tajta team bestående av medarbetare från både Stockholm Live och Military Work. Vi genomförde gemensamma team building insatser och skapade fungerande grupper baserade på Military Works ledarskaps och grupputvecklings metoder.

Tillsammans med Stockholm Live genomförde vi en genomlysning av hela operationen och kunde hitta bättre och mer kostnadseffektiva lösningar samtidigt som en ordentlig dokumentation av alla ingående verksamheter.

Full transparens med ett tydligt samarbete

Flexibilitet och möjlighet att hantera ett högt tryck

Gemensamma team building insatser

Om Stockholm Live

Varje år besöker ca 3 miljoner människor Stockholm Lives arenor och de över 330 idrotts- och underhållningsevenemang som de gästas av. Det gör dem till den absolut största arenaoperatören i Norden.

Stockholm Live är en del av ASM Global, ett världsledande företag inom drift och utveckling av kongresscenter och evenemangsarenor, med huvudkontor i Los Angeles, USA.

Vill du veta mer?

Boka ett möte så kan vi berätta mer om tjänsten och om Military Work.