Sverige|  Danmark|  Suomi
single page feature image

Desinfektionstjänst för Region Stockholm

Under de första månaderna av Covid-19 pandemin upprättade Region Stockholm ett tillfälligt fältsjukhus vid Stockholmsmässan för att utöka antalet vårdplatser och minska risken att sjukvården skulle bli överbelastad.

Det var inte bara antalet sjukhusplatser som behövde ökas, även tillgång till reservlager av materiel och logistikkedjor utsattes för stora prövningar. Skyddsutrustning som visir, skyddsglasögon och andningsmasker blev snabbt kritisk och möjligheten att rengöra och återanvända utrustningen blev mycket viktig. Sätt att hantera ett sånt här problem fanns inte på plats.

När Military Work kom i kontakt med ledningen för etableringen av fältsjukhuset utformade vi tillsammans med dem en skräddarsydd lösning, utifrån vår Situational Bases Disinfection (SBD) tjänst. Vi upprättade vår mobila containerlösning brevid fältsjukhuset och kunde på de sättet enkelt integrera oss med resten av verksamheten. Det möjliggjorde synergieffekter i logistik och förenklade samordningen.

Läs artikeln i Aftonbladet om vår etablering vid Stockholmsmässan

“Från det att vi gav Military Work uppgiften tills att de stod redo med anläggningens fulla kapacitet så gick det otroligt snabbt och smidigt”

Anders Gidrup, projektledare för Stockholmsmässan sjukhusetablering

Resultat

På mindre än 3 dygn efter beslutet hade Military Work upprättat desinficeringsanläggnigen vid Stockholmsmässan, vi grupperadas i ett förrådstält där vi upprättade specialanpassad avfuktning och värme samt upprättade ett system för säker hantering av kontaminerad utrustning. Det möjliggjorde en kapacitet att rengöra 1000 enheter i timmen, dygnet runt.

Military Work tillsammans med övriga underleverantörer bygga upp ett system som kunde hantera hela kedjan av kontaminerad utrustning från sjukhusen, sanering, inventering och återtransport av utrustningen till sjukhusen igen.

Etablerade på under 3 dygn

Kapacitet på 24 000 artiklar / dygn

Upprättande av logistikkedja från upphämtning till återlämning

Om Region Stockholm

Region Stockholm finns till för länets invånare. Deras vision är en attraktiv, hållbar växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva utforma sina liv och fatta avgörande beslut.

Region Stockholm är en politiskt styrd verksamhet. Verksamheten finansieras till ungefär 80 procent av skatteintäkter från länets invånare, som är 12,08 kronor per intjänad hundra kronor. Övriga intäkter kommer från försäljning av tjänster, patientavgifter, biljettpriser och statsbidrag.

Vill du veta mer?

Boka ett möte så kan vi berätta mer om tjänsten och om Military Work.