Military Work grundades för att bidra till en friare värld genom ett stärkt försvar.

Vi brinner för försvarssektorns alla aktörer och för internationell samverkan.

Vi erbjuder våra kunder tjänster baserade i den kompetens som våra medarbetare besitter från tjänstgöring i de nordiska försvarsmakterna på alla nivåer tillsammans med civila erfarenheter. Vår styrka och konkurrensfördel ligger i vårt kompetensdjup och bredd inom försvarsområdet som sträcker sig från brukarperspektivet i det praktiska till systemförståelse och utvecklingskapacitet i det strategiska.

En stor andel av våra medarbetare växeltjänstgör i de nordiska försvarsmakterna, vilket skapar ett fortsatt lärande och bidrar till en god förmågenivå över tid med internationella perspektiv.

Service and Support

Vi erbjuder våra kunder tjänster baserade i den kompetens som våra medarbetare besitter från tjänstgöring i de nordiska försvarsmakterna på alla nivåer tillsammans med civila erfarenheter. Vår styrka och konkurrensfördel ligger i vårt kompetensdjup och bredd inom försvarsområdet som sträcker sig från brukarperspektivet i det praktiska till systemförståelse och utvecklingskapacitet I det strategiska.

En stor andel av våra medarbetare växeltjänstgör i de nordiska försvarsmakterna, vilket skapar ett fortsatt lärande och bidrar till en god förmågenivå över tid med internationella perspektiv.

Vi erbjuder våra kunder tjänster baserade i den kompetens som våra medarbetare besitter från tjänstgöring i de nordiska försvarsmakterna på alla nivåer tillsammans med civila erfarenheter. Vår styrka och konkurrensfördel ligger i vårt kompetensdjup och bredd inom försvarsområdet som sträcker sig från brukarperspektivet i det praktiska till systemförståelse och utvecklingskapacitet I det strategiska.

En stor andel av våra medarbetare växeltjänstgör i de nordiska försvarsmakterna, vilket skapar ett fortsatt lärande och bidrar till en god förmågenivå över tid med internationella perspektiv.

Vi erbjuder våra kunder tjänster baserade i den kompetens som våra medarbetare besitter från tjänstgöring i de nordiska försvarsmakterna på alla nivåer tillsammans med civila erfarenheter. Vår styrka och konkurrensfördel ligger i vårt kompetensdjup och bredd inom försvarsområdet som sträcker sig från brukarperspektivet i det praktiska till systemförståelse och utvecklingskapacitet I det strategiska.

En stor andel av våra medarbetare växeltjänstgör i de nordiska försvarsmakterna, vilket skapar ett fortsatt lärande och bidrar till en god förmågenivå över tid med internationella perspektiv.