Rekrytering av chefer och specialister

 
 

Executive search är vår tjänst för rekrytering av nyckelpersoner där den kompetens som söks är så specifik att antalet lämpliga kandidater är begränsat.

Vi söker aktivt upp och kontaktar de aktuella kandidater som är bäst lämpade för den aktuella positionen då de kandidater man vill attrahera sannolikt inte aktivt själva söker nytt jobb.

Det kan ofta vara konfidentiellt att kunden rekryterar och personlig bearbetning kan behövas för att väcka intresse hos utvalda personer.

 

Exempel på utförda uppdrag:

IDG Europe
-Sales Director Scandinavia och General manager Sweden
 
IDG Europe
-Sales Engineer
 
HWQ Entreprenad
- VD
 
ABB
-HR Business Partner
 
CybAero
-Flight manager UAV
 
Exceda
-Senior Advisor
 
CRD
-Business Area Manager International

Defcon Solutions
- Produktutvecklingsspecialist Telecom