Temporära konsultuppdrag för chefer och specialister

 
 

 

Ibland uppstår tillfälliga behov av erfarna och kompetenta chefer. Då kan en bra lösning vara att ta in en interimkonsult med försvarmaktsbakgrund. 
Ofta kan den inställning och attityd som kännetecknar en medarbetare med militär erfarenhet vara en stor tillgång i situationer när man snabbt måsta hitta sin plats i organisationen och börja lösa sin uppgift.