Är du soldat eller har militär bakgrund?

Det är nämligen kravet på att du ska få jobba hos Military Work. Vi har specialiserat oss på att förmedla personer med bakgrund inom försvarsmakten till den civila arbetsmarknaden. Hos oss jobbar du med korta eller långa uppdrag utifrån dina önskemål. Du är anställd hos oss eller en av våra kunder beroende på vad du vill och vad du har för behov. Är du anställd hos oss så kan du fortsätta att vara deltidssoldat och kombinera det med civilt arbete, en mycket bra kombination för övrigt. Den civila arbetsmarknaden uppskattar nämligen de egenskaper som en militär utbildning och träning för med sig. 

Vi söker dig som är anställd i Försvarsmakten på deltid, som slutat inom försvaret eller som är engagerad i Hemvärnet. Kanske har du ett civit jobb men saknar den militära gemenskapen och lagandan, den hittar du hos oss. Skicka gärna in en intresseanmälan så ska vi se till att du blir en del av Military Work och att vi hittar en lösning som passar just dig. Välkommen!

 

Skräddarsytt för dig som är soldat

Många av Military Works konsulter och kandidater får sitt första civila jobb via Military Work och det är heller inte ovanligt att de även får sitt andra jobb hos oss! En karriärresa på Military Work kan börja med ett extrajobb vid sidan av en GSS/K tjänst för att sedan bli ett deltidsjobb vid en GSS/T-tjänst och därefter bli en rekrytering hos ett annat företag. Variationerna och möjligheterna är många och de skräddarsys för att passa just dig och ditt engagemang i Försvarsmakten – vi som driver Military Work har alla en bakgrund i Försvarsmakten med olika tjänstgöringsformer och vi vet att det är viktigt för dig. Vi förstår dina behov och vi kan också översätta din militära utbildning och tjänstgöring till jobb inom det civila. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer! Om du har vänner som inte har jobb med som har militär bakgrund, tipsa dem om oss. Vi behöver bli ännu fler.


GSS/K


Som heltidstjänstgörande soldat varierar behovet av en kontakt med den civila arbetsmarknaden under anställningen. I början av soldatlivet handlar det för Military Works del om att stötta med kortare extrajobb av allmän karaktär. Mot slutet av heltidstjänsten kan extraarbetet riktas mot en specifik bransch eller uppgift hos en relevant uppdragsgivare när det är dags att växla över mot ett deltidsengagemang. Tanken är framförallt att bistå med arbete under längre ledighetsuttag och vid andra lämpliga tillfällen.

Vad gäller extrajobb för heltidstjänstgörande personal i Försvarsmakten är det av största vikt att extrajobbet bara utförs när tjänsten så tillåter och att det är ett sådant arbete som utgör en tillåten bisyssla. Det är den enskildes ansvar att tillse att återhämtning mellan övningar och daglig tjänst är tillfredsställande – det är direkt olämpligt att arbeta extra i någon form om återhämtning blir lidande och det är därmed inte Military Work-mässigt att agera på det sättet mot sitt förband! Vad gäller bisyssla så gör Military Work en bedömning inför varje uppdrag där vi tillser att varje anställning hos oss utgör en godkänd bisyssla. 


Bränsletekniker Russell Nuruzzaman

- GMU 2013
- Extrajobb under soldatutbildningen
- GSST/T-tjänstgöring
- Erhåller truckkort civilt som nyttjas på terminalplutonen

GSS/T och Hemvärn


För dig som är under utbildning till deltidstjänstgörande soldat gäller det som avhandlas under rubriken ”GSS/K”. Även om det finns en skillnad mellan att vara GSS/T och gruppchef eller soldat med hemvärnsavtal, så ser vi det som att du helt enkelt har ett deltidsengagemang inom försvaret och att din huvudarbetsgivare är civil.

Military Works största arbetsområde är uppdrag som bemannas med personal som kombinerar det med deltidsarbete inom Försvarsmakten. Genom att kombinera civila meriter och erfarenheter med den militära så ökar vi din attraktionskraft på arbetsmarknaden. 

Military Work arbetar med en modell där vi följer karriärutvecklingen för dig och skapar en samordnad väg framåt som ger näring till din civila och militära karriär. Det innebär exempelvis att de kurser, utbildningar och befattningar som du får hos Försvarsmakten översätts och passas in mot våra uppdrag ute hos kunderna. Military Work är experter på att översätta din kompetens till den civila arbetsmarknaden! Din personliga utveckling i det civila ger också näring nya befattningar hos Försvarsmakten – som reservofficerskarriär eller specialist inom något område.

Om du är student eller har en liknande sysselsättning så ser vi gärna att du jobbar extra under studietiden kombinerat med deltidstjänst i Försvarsmakten. Vi hjälper dig med framtida karriärvägar där de civila studierna tillsammans med tjänsten i Försvarsmakten kan riktas mot en spännande fortsatt karriär med ett bibehållet engagemang i försvarsmaketen, även efter studierna. 

Är du inte nu GSS/T eller Hemvärnssoldat men intresserad av att bli det? Anmäl ditt intresse här.


Värnplikt och GMU

Har du genomfört en värnplikt eller GMU eller motsvarande utbildning kan du söka dig till Military Work. Vi hjälper dig få den största möjliga nyttan civilt av dina militära erfarenheter, oavsett om du är letar efter ett heltidsjobb eller extrajobb.


Officer och kadett

Om du är yrkesofficer, taktisk officer, specialistofficer eller kadett så varierar behovet av kontakten med den civila arbetsmarknaden under din anställning. Under kadettiden handlar det ofta om, som för alla studenter, att tjäna lite extra pengar och få en möjlighet att öva sitt ledarskap i en annan kontext. Som officer kan det finnas tillfällen av längre ledighet där det är möjligt att extraarbeta i mindre mån och då finns Military Work som ett alternativ där övrig personal och kunder uppskattar engagemanget i försvarsmakten och erfarenheten det har gett.

Angående extrajobb för heltidsanställd personal i Försvarsmakten är det av största vikt att det bara utförs när tjänsten tillåter och att det är ett arbete som utgör en tillåten bisyssla. Det är ditt ansvar att se till att återhämtning mellan övningar och den dagliga tjänst är tillfredsställande. Det är olämpligt att arbeta extra i någon form om återhämtningen blir lidande och inte Military Work-mässigt att agera på det sättet mot sitt förband! Vad gäller bisyssla så gör Military Work en bedömning inför varje uppdrag där vi ser till att varje anställning hos oss utgör en godkänd bisyssla. 

Om du som officer beslutar dig för att lämna Försvarsmakten finns Military Work som en möjlig arbetsgivare. Vi har expertkunskap och erfarenhet och kan översätta din kompetens till det civila och kan rekryterare till andra arbetsgivare. Lämpligt är då att gå över till ett deltidsengagemang som reservofficer, vilket vi alltid förespråkar tillsammans med alla våra kunder och uppdragsgivare. 

För oss på Military Work är en officerares karriärväxling till stor del en värdegrundsfråga. Vi vill inte att officerare lämnar Försvarsmakten i förtid och på ett sätt som skadar förbandens operativa förmåga. Det är först efter ett fattat beslut om karriärväxling som också är kommunicerat till förbandet som det är lämpligt att söka sig vidare genom Military Work och då tillsammans med ett fortsatt försvarsmaktsengagemang i någon omfattning. Vår hållning är att, i våra rekryteringar, inte approchera heltidsanställda officerare som inte först fattat beslut och informerat förbandet enligt ovan som vi kan utgöra en positiv kraft för officerare på den civila arbetsmarknaden.