Sverige|  Danmark|  Suomi

Att jobba på Military Work ska vara engagerande och givande.

Vi är och uppskattar pålitliga, handlingskraftiga och engagerade medarbetare.
Vi är stolta över att gemensamt bidra till ett fritt samhälle och ett framgångsrikt företag.

Är värderingar och samhörighet viktigt för dig?

Brinner du för att göra och leverera goda affärer som bidrar till ett friare samhälle? Är du en person som tar stolthet i att göra ditt bästa och ser till gruppens framgång framför din egen?
Om du svarar ja på ovanstående frågor, då vill vi träffa dig. Vi tar kontinuerligt emot öppna ansökningar.

Din väg in på Military Work börjar med en anställning i en av våra fem befattningar: montör, tekniker, projektledare, administratör eller chef. Är du osäker var du passar bäst? Gör en öppen ansökan så kontaktar vi dig.

montör
Tekniker
chef
PL
administratör2
ÖppenAnsökan

Är du heltidsanställd i försvaret ber vi dig ta del av informationen här innan du söker.

Här kan du läsa mer om några av våra medarbetare:
Jere Nykänen

"Military Work kunde lyfta fram mina styrkor på ett sätt som jag själv inte insett. Jag fick ett bra jobb och jag har haft stöd från organisationen under hela uppdraget. Det är inte alla som kan göra det"

Lars Reuterskiöld

Lars började sin karriär som värnpliktig i Kustartilleriet och läste direkt därefter till reservofficer. Han har tjänstgjort på flera av KA-förbanden samt på ytterförläggningar genom åren.

Michael Reinholtz

Michael sökte sig till Military Work när han bestämt sig för att sluta i Försvarsmakten. Han har framför allt tagit med sig uppdragsstyrningen och hur han jobbar med att leda sina underställda med tydliga uppgiftsanalyser, skapande av genomförandeidé, tillsättning av resurser och uppföljningen av projekt.