Sverige|  Danmark|  Suomi

Vem är du?
Om du har erfarenhet från ledarskap från någon nivå i Försvarsmakten eller erhållit motsvarande erfarenhet civilt ska du ska du söka till tjänst som chef hos Military Work.

Vi söker individer med erfarenhet från att leda och fördela arbete.

Du blir tilldelad uppdrag som chef som motsvarar din erfarenhetsnivå. Detta kan betyda att du tar delansvar som arbetsledare eftersom du har bakgrund som ställföreträdande gruppchef till att du får ditt tredje kvalificerade VD-uppdrag med fullständigt resultat- och personalansvar.

För att jobba på Military Work behöver du ha en bakgrund i svenska, finska eller danska försvarsmakten.

Nybörjare?

Du vill leda och fördela arbete samtidigt som du själv utför motsvarande arbetsuppgifter. Din ansvarskänsla har återkommande gjort att du hamnat i ledarposition både formellt och informellt. Du trivs med att arbeta verksamhetsnära och har en ambition att växa som chef och ledare.

Erfaren?

Du har god erfarenhet av att tjänstgöra i arbetsledande befattning och en utpräglad vilja att leverera effekt till de du utför arbete åt. Du har hanterat personal- och ekonomifrågor och vill ta ytterligare ansvar inom kommersiell verksamhet och mer komplexa uppgifter. Du är en trygg och erfaren ledare med dokumenterade resultat från de verksamheter du arbetat inom tidigare.

Expert?

Du tjänstgör som ytterst ansvarig inom ditt område och har kompetens att ta ytterligare ansvar på avancerad nivå. Du har gedigen erfarenhet från budget- och personalansvar och är skicklig på att leda ledare. Du har en stark generalistprofil och omfattande erfarenhet från att driva företag eller offentlig förvaltning antingen som chef på ledningsnivå eller som ytterst ansvarig direktör.

Var: Hela Sverige

När: Löpande tillsättning

Omfattning: Oftast heltid men vi söker även visstidsanställda och timanställda

Sök en av dessa tjänster direkt eller gör en öppen ansökan nedan.

Din karriär som chef på Military Work.


Military Works chefer arbetar främst inom försvarsindustrin, tillverkningsindustrin och inom logistik.

Din karriär som chef inom Military Work kommer att utvecklas genom olika uppdrag hos kunder samt med internutbildningar.

Lön: Ingångslön på minst 24 000 kr i månaden. Tidigare militär och civil erfarenhet vägs in.

Sök nu