Sverige|  Danmark|  Suomi

Planera din karriär med oss

Har du gjort lumpen men är osäker på hur du ska få ut det bästa av din erfarenhet? Är du reservofficer och vill kombinera din militära och civila karriär på bästa sätt? Börjar du närma dig slutet på din kontinuerliga tjänstgöring i Försvarsmakten och vill förberedda din fortsatta karriär?

 

Boka ett möte med Military Work

Vi på Military Work arbetar med att hitta uppdragsgivare där din bakgrund som soldat, sjöman, gruppbefäl och reserv/yrkesofficer är efterfrågad och behövd. Du är eftertraktad och vi söker dig som behöver en ny utmaning och vill vara en del av Military Work.

Boka in ett första samtal som sker över telefon med en av våra medarbetare. Under samtalet kan vi svara på frågor som du kan tänkas ha kring karriär, hur du översätter dina militära kunskaper och erfarenheter till civila meritvärden etc. Under samtalet kan ni tillsammans ta fram en karriärplan för dig. Det första mötet tar cirka 20 minuter.

Intervjuerna är alltid anpassade efter individen och bygger på din bakgrund och vilka målsättningar du har. Vi pratar bland annat om vad du är intresserad av och möjligheterna att påbörja eller utveckla dina karriärmöjligheter hos Military Work.

Vår rekryterare är experter på att matcha dina erfarenheter från både Försvarsmakten och civilt med uppdrag hos Military Work!

Military Work har lokala kontor på flera platser i landet. Det första samtalet sker på telefon vilket gör att det inte är avgörande vilken karriärcoach du talar med. I ett senare skede kommer du att kopplas ihop med den coach som passar bäst för dig avseende på geografi och till exempel branschintresse.

Läs mer om våra medarbetare

Jere Nykänen

"Military Work kunde lyfta fram mina styrkor på ett sätt som jag själv inte insett. Jag fick ett bra jobb och jag har haft stöd från organisationen under hela uppdraget. Det är inte alla som kan göra det"

Lars Reuterskiöld

Lars började sin karriär som värnpliktig i Kustartilleriet och läste direkt därefter till reservofficer. Han har tjänstgjort på flera av KA-förbanden samt på ytterförläggningar genom åren.

Michael Reinholtz

Michael sökte sig till Military Work när han bestämt sig för att sluta i Försvarsmakten. Han har framför allt tagit med sig uppdragsstyrningen och hur han jobbar med att leda sina underställda med tydliga uppgiftsanalyser, skapande av genomförandeidé, tillsättning av resurser och uppföljningen av projekt.

Björn Edvinger

Björn började jobba på Military Work direkt efter värnplikten. Under sin tid hos oss har han parallellt tjänstgjort i Hemvärnet. Nu tjänstgör han på P 18.