Sverige|  Danmark|  Suomi

Tjänster för ett starkare samhälle

I nästan ett decennium har vi fungerat som en brygga mellan det civila och de ändlösa erfarenheterna som finns i försvaret. Vår uppgift är att ta tillvara på dessa kunskaper och se till så att de kommer till nytta i civilsamhället. Det gör att vi kan stärka samhällsviktiga funktioner, från stora sjukhus till små industrier, när de behöver det som mest.

Vi förser företag, organisationer och myndigheter med specialtränad personal som vet att när tiden kräver, får ingenting vara omöjligt. Tillsammans hittar vi de bästa lösningarna på de svåraste problemen, oavsett var och när de uppstår. Preventivt såväl som reaktivt.

Utifrån varje unik situation sätter vi samman grupper av kompetenser som våra medarbetare besitter från tjänstgöring i de nordiska försvarsmakterna. Från att analysera logistik- och omvärldsrisker och minimera dem, till att med handlingskraftiga team snabbt stabilisera ett läge och sätta upp rutiner för fortsatt verksamhet. Med rådgivning, verksamhetsledning, analys eller genomförande kan vi maximera möjligheterna för varje enskild situation och organisation.

Vill du jobba för ett starkare samhälle?

Den rådande situationen i omvärlden sätter många verksamheter i rubbning. Vi gör allt för att på bästa sätt förekomma situationen genom att erbjuda våra tjänster till existerande kunder så väl som nya.

Delar av vår verksamhet har kraftigt påverkats av läget, till exempel våra event och arenatjänster som på grund av restriktionerna i samhället just nu är på sparlåga. Andra delar av vår leverans, särskilt de som direkt riktar sig till kunder som levererar samhällsviktiga funktioner, inom sjukvård, i tillverkningsindustrin och med logistik, är extra efterfrågade just nu.

Det gör att vi, samtidigt som vi noga övervakar läget och hur det påverka företaget, också behöver mer personal som vill jobba för ett starkare samhälle. Om du blivit av med jobbet eller av andra anledningar söker nya uppgifter vill vi gärna ta emot din ansökan.

Vi kommer jobba så snabbt som möjligt med återkoppling och hantering av våra uppdrag. Dessa tider är föränderliga, och alla vi som tjänstgjort i Försvarsmakten vet att det ibland blir lägen av informationsbrist och sedan väldigt bråttom. Vi kommer göra allt i vår makt för att mildra dessa omständigheter.

Gör en öppen ansökan nu!

Alla våra uppdrag ligger inte ute på vår sajt, några gör det och du kan söka dessa direkt. Dock så har vi många uppdrag som tillsätts direkt med personal från vårt register. Därför uppmanar vi dig att göra en öppen ansökan nedan direkt. Vi behöver inte mycket information, men om du har möjlighet att fylla i mer och ladda upp ett cv, även om det är lite gammalt, så kommer det förenkla processen.

Vi ser fram emot din ansökan.

Läs mer om några av våra medarbetare

Jere Nykänen

"Military Work kunde lyfta fram mina styrkor på ett sätt som jag själv inte insett. Jag fick ett bra jobb och jag har haft stöd från organisationen under hela uppdraget. Det är inte alla som kan göra det"

Lars Reuterskiöld

Lars började sin karriär som värnpliktig i Kustartilleriet och läste direkt därefter till reservofficer. Han har tjänstgjort på flera av KA-förbanden samt på ytterförläggningar genom åren.

Michael Reinholtz

Michael sökte sig till Military Work när han bestämt sig för att sluta i Försvarsmakten. Han har framför allt tagit med sig uppdragsstyrningen och hur han jobbar med att leda sina underställda med tydliga uppgiftsanalyser, skapande av genomförandeidé, tillsättning av resurser och uppföljningen av projekt.

Öppen ansökan