Karriärstöd

Välkommen till Military Works karriärstödsguide. Guiden är anpassad för dig som genomgått militär utbildning.

Nedan följer några tips för dig med militär bakgrund som vill ta nästa steg i din karriär. Om du är osäker på vad du vill göra eller om du undrar något om hur du på bästa sätt kan ta tillvara på din militära bakgrund så är det första steget att boka in ett karriärplaneringsmöte med oss.

Tips när du skriver ditt CV

  1. Led alltid dina kunskaper och prestationer i bevis.

  2. Militära utmärkelser, titlar och språk måste förklaras förklaras eller beskrivas så att alla tänkbara läsare förstår innebörden.

  3. Ditt CV ska ha en logisk struktur. I tidsordning beskriver du vilka tjänster du haft, vad du gjord i tjänsten och under vilken tid. Därefter följer utbildning på samma sätt, kurser, andra kunskaper som språk och datorvana eller system som du hanterar, övrig information som körkort och civilstånd m.m. Har du annan information som du tror skulle hjälpa dig att få jobb så ta med dem här också. T.ex. ansvar i förening, hobbies m.m.

  4. Layout och typsnitt bör vara samma i det personliga brevet och CV. Det är bra om din personlighet framkommer i layouten, är du en kreativ person som söker ett kreativt jobb så låt det synas i ditt CV, inte bara i texten. Om du tycker att du är ordningsam så ska det sjävklart inte finnas några fel i varken CV eller Personligt Brev.

  5. Det är positivt om din chef skriver ett referensbrev som du kan bifoga i dina ansökningshandlingar. Försvarsmakten ser positivt på ett samarbete med oss så detta brukar inte vara något problem.

  6. Innan du laddar upp dokumentet i PDF-format så läs igenom det en gång till för att ta bort eventuella stavfel.

I ditt CV ska det formella komma fram i en logisk tidsordning, din senaste tjänst högst upp. Glöm inte formella kompetenser som språk och datorkunskaper. I det personliga brevet förtydligar du vilka delar i ditt CV som gör dig speciellt lämplig för tjänsten, varför du passar den profil som de söker. Det är bra att ta upp saker som eftersöks i platsannonsen. I ditt personliga brev berätta du hur du täcker de viktigaste delarna erfarenhets- eller kunskapsmässigt. 

Här nedan följer en del exempel på erfarenheter och kunskaper från tjänstgöringen och hur du kan använda dig av dessa när du söker ett civilt jobb

Ansvar:


Oavsett din roll så har Försvarsmakten, under din tjänstgöring, betrott dig med ett visst ansvar. Ansvaret har varit olika för alla som tjänstgjort och när du söker ett jobb civilt så försök att analysera vilket ansvar som du haft under din tjänstgöring och förklara vad det inneburit på ett förståeligt sätt. Att beskriva ditt ansvar som du blivit anförtrodd med kan användas för att beskriva att du som person är t.ex. ansvarstagande och pålitlig.

 

Riskmedvetenhet: 


Riskhantering är något som alla som utbildats inom försvarsmakten har erfarenhet av. En enskild soldats ansvar att hantera risker är stor eftersom verksamheten av sin natur grundar sig på att samtliga individer har förmågan att kunna hantera risker. Denna erfarenhet kan vara lämplig att lyfta upp när du söker ett jobb som innebär fysiska risker i arbetet. Om du dessutom i din tjänst i Försvarsmakten har erfarenheten att leda andra människor innefattar riskhanteringen inte bara dig som individ utan även att andra individer följer regler och riktlinjer, beskriv varför du lyckats med det. Denna erfarenhet kan användas för att t.ex. beskriva att du är ansvarstagande, pålitlig och stresstålig.

Krishantering: 


Erfarenhet av krishantering kan omfatta allt från att du utbildats i att hantera en kris till det till att du praktiskt varit med om att hantera en krissituation i ditt arbete. Erfarenheten kan användas t.ex. för att beskriva varför du är en stresstålig person eller varför du är grupporienterad. Undvik detaljer när du beskriver dina erfarenheter utan försök få läsaren att förstå hur du utvecklats genom dina erfarenheter på ett sätt där du beaktar sekretessen och beskriver dina erfarenheter generellt. Denna erfarenhet kan användas för att t.ex. beskriva att du är ansvarstagande, pålitlig, lösningsorienterad, grupporienterad och stresstålig.

 

Komplex/kreativ problemlösning: 


Oavsett erfarenhet i Försvarsmakten så har du ställts inför komplexa problem utifrån dina förutsättningar. Detta kan innefatta allt från ett övningsmoment på en sjukvårdsövning till att skarp situation där du har burit ansvaret. Detta är något som alla på alla nivåer i Försvarsmakten övats i. Analysera vilka situationer där du ställts inför komplexa problem och hur du hanterat situationen, vad har du tagit med dig och hur har du utvecklat din förmåga att lösa problem. Exemplifiera vad du varit med om och hur det har utvecklat dig. Denna erfarenhet kan användas för att t.ex. beskriva att du är ansvarstagande, pålitlig, lösningsorienterad, engagerad och stresstålig.

 

Ledarskap/Management: 


Denna kunskap och erfarenhet är kanske den som främst förknippas med Försvarsmakten ur ett civilt perspektiv. Det finns också fördomar mot det militära ledarskapet som ofta är baserade på en förlegad bild av försvarsmakten. Därför är det viktigt att du lyfter fram ett modernt perspektiv och inte bara fokuserar på hårda värden såsom hur många du varit chef över eller hur länge utan även beskriver vilka erfarenheter som gjort dig framgångsrik inom ledarskap. Dessa erfarenheter och kunskaper kan användas för att beskriva att du är grupporienterad, engagerad, lösningsorienterad och pålitlig. Det är upp till dig hur du ser på dina erfarenheter och hur du beskriver dem i relation till vad som efterfrågas.

 

Pedagogik: 


Pedagogisk förmåga kan erhållas i Försvarsmakten på många nivåer, underskatta inte den utbildning du fått. Pedagogisk förmåga kan innebära att du som enskild soldat utbildat andra soldater i specifik vapentjänst eller att du som officer varit kursansvarig för en hel utbildning. Analysera hur dina erfarenheter är kan överföras på den tjänst du söker och led detta i bevis. Denna erfarenhet användas för att beskriva att du t.ex. är lösningsorienterad, engagerad eller specialiserad även fast den pedagogiska förmågan inte specifikt krävs för tjänsten.

 

Förhandlingsteknik/Samverkan: 


Kunskaper i samverkan/förhandling kan du ha fått genom försvarsmaktens utbildningar men den praktiska erfarenheten fås ofta genom antingen förtroendebefattningar eller internationell tjänst. Har du i din roll i försvarsmakten samverkat med andra nationaliteter och organisationer är det en värdefull erfarenhet för ett företag som arbetar i en internationell miljö. Även här är det upp till dig att bedöma hur dina erfarenheter kan passa in på den sökta tjänsten. 

 

Specifika fordons- eller tekniska kompetenser:


Dessa erfarenheter kan översättas till civila sammanhang. Du som skaffat dig det inom Försvarsmakten har även genomfört denna utbildning och fått erfarenheten under svåra förhållanden, t.ex. under stark tidspress eller fysiska svåra förhållanden i fält. Att reparera ett fordon i fältmiljö är mer påfrestande än att göra det i en verkstadsmiljö. 

 

Militära specialistkompetenser:


Även om din specifika specialistkompetens inte finns på den civila marknaden så är erfarenheten att specialisera sig värdefull. Det kan användas för att beskriva att du som person t.ex. är specialiserad, engagerad, målmedveten, lätt att lära, driven och självgående.

 

Anställningsintervju

  1. Kom i god tid.

  2. Läs på om företagets verksamhet och historik. Förutom företagets/organisationens egen hemsida kan sidor som bolagsverket, Wikipedia och nyhetssajter underlätta insamling av information. Om du gör det så visar du att du har ett intresse för att jobba på företaget och så kan det underlätta samtalet med den som intervjuar dig och du kan ställa frågor.

  3. Undvik att använda militärt språk. Förbered dig istället på hur du ska kunna förklara dina erfarenheter från försvarsmakten på ett pedagogiskt sätt för en person som inte har någon militär erfarenhet.

  4. Anpassa din klädsel. Analysera hur du vill framställa dig själv vid intervjutillfället, det kan vara negativt att vara för uppklädd till vissa jobb och vice versa. Om du är osäker använd minnesramsan: Hel ren och funktionsduglig plus krage (skjorta, pikétröja)!