Sverige|  Danmark|  Suomi

Karriärväxling med Military Work

För oss på Military Work är heltidsanställd försvarsmaktspersonals karriärväxling till stor del en värdegrundsfråga. Vi vill inte, och verkar mot, att heltidsanställd personal lämnar Försvarsmakten i förtid och på ett sätt som skadar förbandens operativa förmåga. Det är först efter att individen självständigt fattat beslut om karriärväxling som också är kommunicerat till förbandet som det är lämpligt att söka sig vidare genom Military Work och då lämpligen tillsammans med ett fortsatt försvarsmaktsengagemang i någon omfattning. Funderar du på att karriärväxla eller har du andra funderingar om hur du på bästa sätt ska kunna kombinera med framtida civil och militär karriär, boka in ett karriärplaneringssamtal hos oss.

Bisyssla hos Military Work

Vad gäller extrajobb för heltidstjänstgörande personal i Försvarsmakten är det av största vikt att extrajobbet bara utförs när tjänsten så tillåter och att det är ett sådant arbete som utgör en tillåten bisyssla. Det är den enskildes ansvar att tillse att återhämtning mellan övningar och daglig tjänst är tillfredsställande – det är direkt olämpligt att arbeta extra i någon form om återhämtning blir lidande och det är därmed inte Military Work-mässigt att agera på det sättet mot sitt förband! Vad gäller bisyssla så gör Military Work en bedömning inför varje uppdrag, men det är upp till respektive individ att anmäla sin bisyssla till sin närmsta chef enligt Försvarsmaktens riktlinjer.