Logistiksäkerhet

Seminarium i Göteborg den 4 november

civMilLogistik.png
 

OBS! Begränsat antal platser! (Seminariet är kostnadsfritt)

Det finns gott om oroshärdar runt i världen som påverkar både handels- och säkerhetspolitiken. Men du måste inte jobba inom FN, Världshandelsorganisationen eller försvaret för att fundera på konsekvenserna. Olika världspolitiska scenarier kan komma att påverka din verksamhet ner till sista raden. Vad händer med försörjningskedjor och logistikupplägg i svallvågorna efter handelskrig, cyberhot, kapade skepp och Brexit? Är din verksamhet säkrad? Har du en strategi för hur du ska handla om du plötsligt får dramatiska förseningar i de materialflöden ni jobbat så länge med att optimera? 

Så vilket är det första viktiga steget du behöver ta? Att läsa på, att lyssna, att skaffa dig en förståelse för vilka hot din verksamhet kan möta!

Den 5-6 november arrangeras Logistik & Transport på Svenska Mässan i Göteborg. Dagen före – den 4 november – arrangerar vi ett seminarium som tacklar de här frågorna. Du får bland andra lyssna till:

Program:
1300 Inledning – risker i de globala försörjningskedjorna – Freddy Jönsson Hanberg
1330 Fördjupning hot och risker i sjötransporter globalt – Sten Göthberg
1400 Hot mot transporter och hamnar i Sverige – SÄPO
1430 Cyberhot och IT-säkerhet i transporter och logisitk – Anders Herrström
1500 Totalförsvarsplanering – planering för kris och krig – Försvarsmakten
1530 Hur hanterar den svenska transport- och logistiknäringen riskerna – Jan Sjöstrand
1600 Gemensam diskussion
1630 Avslutning

 

Tid:
4 november kl 13.00

Plats:
Military Work, Kämpegatan 6

 

Information om föredragshållare:
Freddy Jönsson Hanberg
Freddy är reservofficer inom försvarslogistik sedan 30 år, han har arbetat med näringslivsutveckling åt Världsbanken, FN och EU globalt och är också grundare av Totalförsvarsstiftelsen.

Sten Göthberg
Sten är sjörättsjurist och tidigare chefsjurist vid Sveriges Redareförening och tidigare VD för Sjöassuradörernas Förening. Han driver idag Juridisk Byrå Sten Göthberg Sjökonsult och är ledamot i Kungl Örlogsmannasällskapet och där ansvarig för den civila inriktningen inom Akademien. Göthberg är reservofficer vid Livgardet (kav/MP).

Jan Sjöstrand
Jan har grundat och drivit ett antal konsultföretag inom Supply Chain Management. Eget fokus som konsult har varit strategi och distribution sedan han tog sin MBA för 35 år sedan. Han har arbetat med Posten, SAS, Ericsson, Preem, Scan, Arla och många fler stora och medelstora företag.

Anders Herrström
Anders är senior konsult på risk- och säkerhetsföretaget Secana, där han är team leader för totalförsvarsarbetet. Anders kommer senast från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap där han som strateg bland annat arbetet med total försvarsfrågor på avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Han har dessförinnan lång erfarenhet från det säkerhets- och försvarspolitiska området på FRA, Försvarsmakten, regeringskansliet och Statensinspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.