Entreprenadkontrollant, Göteborg

Som Entreprenadkontrollant kommer du att arbeta med att bland annat vidareutveckla arbetssätt och processer, planera och följa upp verksamheten, se över resursutnyttjandet, hitta vägar att öka kapaciteten både genom egna resurser och underentreprenörer, framtagning av TA-planer. Du har daglig kontakt med underentreprenörer gällande produktions- och avtalsfrågor, driver/följer upp byggmöten, har ett nära samarbete med våra kommuner gällande olika tillståndshanteringar samt utför en del kontroller för att säkerställa kvalité.

Läs mer och ansök

 


BETONGARBETARE, ALINGSÅS

Du kommer att tillsammans med dina kollegor arbeta i produktionen där ni tillverkar betongpålar. Du kommer att lära dig yrket från grunden och få en stabil grund att stå på. Arbetet är förlagt till PEAB fabrik i Sjövik utanför Göteborg. Din närmaste chef är före detta soldat och är rekryterad av Military Work. Arbetet sker i högt tempo och kräver noggrannhet och hög säkerhet då det förkommer tunga lyft och är mycket rörelse i fabriken.  

Läs mer och ansök


Gruppchef/Arbetsledare, Småland och Uppsala

Du kommer att vara utgångsgrupperad i Hultsfred och leda en nyuppbyggd styrka bestående av 4 stridspar.

I ditt uppdrag som gruppchef/arbetsledare är din huvuduppgift att leda och fördela arbetet inom gruppen på ca 8 personer. Du skall dagligen inhämta rapporter från stridsparen och rapportera till högre chef om genomförd, pågående och planerad verksamhet. Du ansvar för att gruppens materiel alltid är vårdad och att serviceintervaller följs.

Läs mer och ansök


Fibertekniker, Småland och Uppsala

Du kommer att vara stationerad i Hultsfred men ingå i ett särskilt arbetslag som ofta är ute på uppdrag. Arbetsuppgifterna består främst av installation och service av alla typer av fibernät. Arbetets karaktär varierar och du kommer att jobba både praktiskt med själva fiberdragningen samt ha kundkontakt. Uppdragen täcker hela Sverige och du är ofta borta måndag-torsdag. Ni fältlastar era fordon och drar ut i fält precis som du är van vid från Försvarsmakten. Utlandsuppdrag kan också förekomma.

Läs mer och ansök