MW International

max-larochelle-406330-unsplash.jpg
 

Utlandstjänst med Military Work?

Är du en av dem som drogs till Försvarsmakten för äventyrets skull, var det upplevelsen och utmaningen som lockade mest? Eller var det kanske möjligheten att träffa nya människor och uppleva nya kulturer? Oavsett varför du jobbade där så är erfarenheterna från tiden i Försvarsmakten mycket värdefulla inom vårt affärsområde MW International. 

Att jobba med internationella projekt på Military Work har många likheter med Försvarsmaktens utlandstjänster. Det kan pågå under längre tid, ibland i länder med sämre säkerhetsläge, ofta med utmanande tidsramar som måste uppfyllas med kvalitet. Det ställs höga krav på den egna personliga färdigheten samt vanan att samverka med lokalbefolkning och dina kollegor i ett ofta multinationellt team. Det är ett äventyr och en utmaning precis som missionen. 

 

Vad är MW international

Genom vårt affärsområde MW International kan vi erbjuda kundföretag personal med prövad militär erfarenhet, de flesta med utlandsmissioner över hela världen. Detta kombinerat med civila fackkunskaper, prövad ledarskapsförmåga och en stark värdegrund som bottnar i Försvarsmaktens värdering om jämnlikhet och rättvisa. Det gör att MW International har ett unikt erbjudande till våra kunder.

MW International förser projekt med personal med expertkunskaper. Vi har också möjlighet att leda och planera hela projektet. Vid ett helhetsåtagande genomför vi alla förberedelser i Sverige inför utlandsuppdraget, vi genomför projektet i värdlandet samt avvecklandet av projektet när det är slutlevererat. 

Att jobba för MW International

0-6 månaders förberedelser

MW Internationals uppdrag ställer andra krav på våra medarbetare än ett vanligt jobb hemma i Sverige. Ibland kan behovet dyka upp väldigt plötsligt och ibland kan det vara flera månader innan uppdraget startar. Som medarbetare på MW International behöver du vara medveten om att arbetstider och den flexibiliteten som du kan vara van vid hemma inte alltid finns på samma sätt under ett uppdrag. 

Anmäl dig till vår konsultpool

Då de internationella uppdragen oftast är projektbaserade söker vi hela tiden efter personer med rätt bakgrund som är intresserade av att jobba med oss.

 

Våra lediga utlandstjänster

guilherme-cunha-222337-unsplash.jpg

Elektriker

Du är behörig elektriker och gärna utlandsveteran.  


GÖR EN SPONTANANSÖKAN

Intresserad av att jobba för Military Work? Vi tar kontinuerligt emot spontanansökningar.  För att jobba som konsult för Military Work krävs det militär bakgrund, du behöver däremot inte ha någon särskild civil bakgrund. 

Vi hjälper dig att översätta dina militära kunskaper till civila meritvärden och hittar jobb som passar dig. 

 


 

ÄR DU I BEHOV AV PERSONAL FRÅN MW INTERNATIONAL?

Boka ett möte eller be en av våra Account Managers kontakt dig.