OUTPLACEMENT

Military Work jobbar med en outplacementprocess som innebär att vi hjälper företag att ge uppsagda medarbetare stöd att hitta nytt arbete eller guiding för att nå andra mål i arbetslivet, t.ex att studera eller starta eget. Vi använder även samma process för att handleda personer i sin fortsatta karriär. 

Vi har sedan företaget grundades jobbat med en fast övertygelse om att personer med militär bakgrund har mycket att ge på den civila arbetsmarknaden. Det är runt denna grundidé som även vårt ouplacementprogram är format. Vi fokuserar på individens intressen och kunskaper både civilt och militärt, samt vilka drivkrafter personen har, för att skapa ett individuellt utformat program. 


Yrkesofficerare och soldaters nästa karriär

Military Works specialitet är att identifiera, validera och översätta militära kunskaper och färdigheter till den civila arbetsmarknaden. Vi har stor erfarenhet av att hitta intressanta och lämpliga roller och arbetsuppgifter där personer med militär bakgrund kan ta nästa steg i sin karriär, antingen i ett första skede efter Försvarsmakten eller som ett fortsatt kliv i karriären. 


Military Work tillhandahåller karta och kompass

Vår process är uppdelad i flera steg som är momentstyrda och leds av en karriärcoach. Inledningsvis genomför deltagaren och coachen en kartläggning av nuläget baserat på tidigare erfarenheter samt intressen. Därefter undersöker vi gemensamt vilka riktningar som kan tas när deltagaren väljer sin kompassriktning. Slutligen genomförs gemensamt åtgärder för att på bästa sätt nå det utsatta målet, genom utbildning, deltagande i seminarium och workshops samt genom personlig handledning.