Sweden-amph-woman-1.jpg
20170217_joethu01_MALI05_39.JPG
IMG_3863 Daniel-Rådbjer-Skanska.jpg
Sweden-suit-camo-back-1.jpg
Per-Schjelderup-Teamleader-Eltel-Networks-1.jpg
konsultchef-1.jpg
Oskar-Sorensson_Atlas-Copco.JPG
Robert-Tibblin-Distriktschef-Avarn-Security Solutions-3.jpg
151127_155805__516.jpg
Sweden-amph-woman-1.jpg

Rätt attityd


PERSONAL MED RÄTT ATTITYD OCH INSTÄLLNING

SCROLL DOWN

Rätt attityd


PERSONAL MED RÄTT ATTITYD OCH INSTÄLLNING

LÖSNINGSORIENTERADE OCH ANSVARSTAGANDE INDIVIDER 

 
 

Svenskt Näringsliv och Företagarna är överens kring utmaningarna  i den moderna kompetensförsörjningen - att rekrytera personer med rätt inställning och attityd. Individer som vill och kan utvecklas, som är pålitliga, engagerade och ansvarstagande är ofta utmanande att hitta, attrahera och utveckla över längre tid.* 

På Military Work är vi specialiserade på just detta; att identifiera, validera, attrahera och utveckla individer med rätt inställning och attityd, samtidigt som vi säkerställer att de formella kompetenser som krävs för en position är uppfyllda. Med utgångspunkt i detta levererar vi chefer som är experter på ledarskap, men även specialister och medarbetare till marknadens alla branscher. 

Genom att fokusera på den moderna soldaten och officeren som är uttagna, övade och prövade i såväl civila fackkunskaper som i inställning och attityd, kan Military Work säkerställa en kompetensförsörjning som möter marknadens krav. Nedan fördjupar vi oss i hur och varför denna kategori är intressant för dig som är aktör på den civila arbetsmarknaden och hur Military Work kan kompetensförsörja ditt företag eller din organisation.

 

* Företagarnas rapport Det är attityden - dumbom 2016, Rekryteringsenkäten 2016. Rekrytering - när teknikutveckling och digitalisering förändrar jobben.

 

 
 
20170217_joethu01_MALI05_39.JPG

Den moderna soldaten


DEN MODERNA SOLDATEN

En modern soldat måste vara både lagspelare och självgående, pålitlig och lösningsorienterad, stresstålig och engagerad samt bra på att snabbt anpassa sig i befintliga strukturer.

Foto: Joel Thungren/Combat Camera/Försvarsmakten

Den moderna soldaten


DEN MODERNA SOLDATEN

En modern soldat måste vara både lagspelare och självgående, pålitlig och lösningsorienterad, stresstålig och engagerad samt bra på att snabbt anpassa sig i befintliga strukturer.

Foto: Joel Thungren/Combat Camera/Försvarsmakten

FLEXIBEL OCH SJÄLVGÅENDE

 
 

Att vara flexibel och självgående är viktiga förmågor hos den moderna arbetskraften. Det ställer krav på den enskilde att både kunna leda sig själv och andra, samtidigt som det kräver förmåga att kunna bli ledd på ett enkelt sätt. Nödvändiga förutsättningar för detta är att man förstår dels syftet med sin egen uppgift, samt gruppens och bolagets mål och riktning. Den förmågan övas kontinuerligt i Försvarsmaktens verksamhet på alla nivåer, från menig till general. 

 

Dagens moderna försvarsmakt tar ut ca 4.000 individer, av ca 85.000 testade, till tjänstgöring. Individer som testas just för att ha och kunna utveckla dessa förmågor. Utöver det är de också testade fysiskt, säkerhetsmässigt och psykiskt. Efter uttagningen väntar nästan ett års grundutbildning där individens förmågor tränas upp sedan blir det en anställning på heltid eller placering i reserven. I båda fallen med kompletterande och kontinuerlig vidareutbildning. 

 
 
IMG_3863 Daniel-Rådbjer-Skanska.jpg

Skanska Betong


”HOS OSS BLIR OFTA KONSULTER FRÅN MILITARY WORK KULTURBÄRARE OCH VISAR FORT VÄRDET AV RÄTT INSTÄLLNING OCH ATTITYD.”

Daniel Rådbjer
Områdeschef
Skanska Betong
Kund till Military Work

 

 

Skanska Betong


”HOS OSS BLIR OFTA KONSULTER FRÅN MILITARY WORK KULTURBÄRARE OCH VISAR FORT VÄRDET AV RÄTT INSTÄLLNING OCH ATTITYD.”

Daniel Rådbjer
Områdeschef
Skanska Betong
Kund till Military Work

 

 

Sweden-suit-camo-back-1.jpg

VI HITTAR RÄTT PERSON ÅT ER


VI HITTAR RÄTT PERSON ÅT ER

VI HITTAR RÄTT PERSON ÅT ER


VI HITTAR RÄTT PERSON ÅT ER

 
 

Vad är egentligen en plutonchef utbildad för och hur ser dennes vardag ut? Vad innebär det att vara kvartermästare i armén, och hur mycket budgetansvar har en kapten? Kan mitt företag ha nytta av en stridsfordonschef som har civil universitetsexamen eller är det en stabsassistent som passar bäst? Har jag råd att inte ta vara på den kompetens som finns hos de som har en försvarsmaktsutbildning när kompetensbristen på marknaden är stor? 

 

Vår kompetensförsörjning bygger på tre delar; dels en djup förståelse för våra kandidater och medarbetares drivkrafter och värderingar, dels en djup förståelse för den civila marknadens krav, utbildningar och erfarenheter och dels en unik förståelse och erfarenhet av Försvarsmaktens olika utbildningar, befattningar och verksamheter. Genom att sätta ihop dessa tre delar kan vi leverera rätt kandidater och medarbetare till ditt företag eller organisation.  

 

På Military Work arbetar vi med att strukturerat kompetensutveckla våra medarbetare som jobbar ute hos våra kunder. Hos oss har alla medarbetare en individuell utvecklingsplan som leder till kompetenshöjande åtgärder i samråd med våra kunder. 

 

Utöver de kompetensutvecklingsåtgärder som Military Work bidrar med är många av våra kandidater och medarbetare deltidsengagerade i Försvarsmakten. Det innebär att de utbildas och övas i Försvarsmakten från ett par dagar till ett par veckor om året där de kompetensutvecklas inom sina områden. I de fallen stöttar Military Work såväl individen som kunden med vilka tjänster inom Försvarsmakten som kan ge bäst utveckling och synergier för alla parter.

 
 
TROSSPLUTONCHEF-PLATSCHEF.jpg

TROSSPLUTONCHEF -> 

PLATSCHEF

 

Foto:Jesper Sundstrom/Försvarsmakten

fibertekniker.jpg

GRANATGEVÄRSSKYTT -> 

FIBERTEKNIKER

 

Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

stabsassistent-PROJEKTKOORDINATOR.jpg

STABSASSISTENT -> PROJEKTKOORDINATOR

Foto: Joel Thungren/Combat Camera/Försvarsmakten

reservofficer-VD.jpg

RESERVOFFICER -> VD

Foto: Försvarsmakten

Per-Schjelderup-Teamleader-Eltel-Networks-1.jpg

ELTEL


”De yngre military work konsulter vi hyrt IN har uppvisat en anmärkningsvärt hög mognadsgrad.”

Per Schjelderup
Teamleader
Eltel Networks
Kund till Military Work

 

 

ELTEL


”De yngre military work konsulter vi hyrt IN har uppvisat en anmärkningsvärt hög mognadsgrad.”

Per Schjelderup
Teamleader
Eltel Networks
Kund till Military Work

 

 

konsultchef-1.jpg

AKTIV KOMPETENSUTVECKLING LÅNGSIKTIGT ENGAGEMANG


AKTIV KOMPETENSUTVECKLING, LÅNGSIKTIGT ENGAGEMANG

AKTIV KOMPETENSUTVECKLING LÅNGSIKTIGT ENGAGEMANG


AKTIV KOMPETENSUTVECKLING, LÅNGSIKTIGT ENGAGEMANG

AKTIV KOMPETENSUTVECKLING,
LÅNGSIKTIGT ENGAGEMANG

 
 

Att vara konsult hos Military Work innebär inte bara att individen fyller ett behov hos dig som kund. Vi jobbar kontinuerligt med våra konsulters kompetensutveckling. Hos oss har alla en individuell utvecklingsplan, detta leder till en breddad civil kompetens men även en ökad motivation hos den enskilde vilket ger direkta effekter för våra kunder. 

 
 
kompetensutveckling-personal.jpg

“Att få möjligheten att följa mina kollegor hela vägen är riktigt roligt. Jag utvecklar ett kamratskap med dem precis som med soldaterna jag tjänstgjort med i Försvarsmakten, det gör att vi gemensamt alltid vill prestera maximalt för våra kunder.”

Elias Mibesjö arbetar på Military Work med rekrytering och ledning av de medarbetare som arbetar ute hos våra kunder. Hans karriär påminner om många av våra yngre medarbetares. Elias gick direkt från Försvarsmakten till ett arbete som förstalinjechef och därefter projektledare. Transformationen var möjlig pga Elias erfarenhet som gruppchef i Försvarsmakten och hans fem utlandsinsatser på Balkan, i Afrika och i Afghanistan. Elias erfarenhet kommer väl till pass när han leder sina medarbetare i vardagen och rekryterar nya kollegor med liknande bakgrund.

 

Oskar-Sorensson_Atlas-Copco.JPG

FRÅN BEMANNING TILL EXECUTIVE SEARCH


”Military Work är en professionell samarbetspartner som presenterat kandidater med rätt personliga egenskaper och genomgående hög kvalitet.”

Oskar Sörensson
Vice President Marketing
General Industry Division
Atlas Copco
Kund till Military Work

 

FRÅN BEMANNING TILL EXECUTIVE SEARCH


”Military Work är en professionell samarbetspartner som presenterat kandidater med rätt personliga egenskaper och genomgående hög kvalitet.”

Oskar Sörensson
Vice President Marketing
General Industry Division
Atlas Copco
Kund till Military Work

 

FRÅN BEMANNING TILL EXECUTIVE SEARCH

 
 

Military Works kompetensförsörjning kan se ut på flera olika sätt, det är ditt behov som styr. Vi levererar exekutiva ledare, specialister och medarbetare på alla nivåer genom executive search, interimtjänster, rekryteringar och långsiktig personaluthyrning i Sverige såväl som internationellt. 

 

Utgångspunkten är alla våra kandidaters och medarbetares inställning och attityd till hur uppgifter ansvarsfullt löses och hur de bemöter sina medmänniskor. 

 

Personer med försvarsmaktsbakgrund har ett brett spektrum av kompetenser på olika ledarskapsnivåer. Det gör Military Work väl rustade för att kompetensförsörja kunder inom alla branscher och på alla organisatoriska nivåer.

 
 
Robert-Tibblin-Distriktschef-Avarn-Security Solutions-3.jpg

Avarn Security Solutions


”Min uppfattning är att military works konsulter kompletterar erfarenhet med handlingskraft
och självdisciplin.”

Robert Tibblin
Distriktschef
Avarn Security Solutions
Kund till Military Work

 

 

Avarn Security Solutions


”Min uppfattning är att military works konsulter kompletterar erfarenhet med handlingskraft
och självdisciplin.”

Robert Tibblin
Distriktschef
Avarn Security Solutions
Kund till Military Work

 

 

För att läsa mer om vårt erbjudande, klicka på någon av knapparna nedan:

151127_155805__516.jpg

Varför Military Work


Varför du ska anlita Military work

"Military Works personal kom in i jobbet fort och kombinationen med militär tjänst tycker jag har funkat bra."

Daniel Eklund, Högdalsverket

 

Varför Military Work


Varför du ska anlita Military work

"Military Works personal kom in i jobbet fort och kombinationen med militär tjänst tycker jag har funkat bra."

Daniel Eklund, Högdalsverket

 

Russell kombinerar sitt civila jobb med militär tjänstgöring. ”Russell kom snabbt in i jobbet och kombinationen med militär tjänst tycker jag har funkat bra." säger Daniel Eklund som är skiftledare i bränslegruppen.  

Military Work är ett bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserat sig på att erbjuda kompetenta medarbetare, med en militär bakgrund, till den civila arbetsmarknaden. 

Engagemang

Att ha och behålla ett högt engagemang hos medarbetarna är en utmaning som vi kan läsa om dagligen. Därför har vi specialiserat oss på att hjälpa personer med militär bakgrund till civila jobb. Vi och våra kunder har märkt att människor som har militär utbildning och tjänstgöring är pålitliga, arbetssamma, engagerade och stannar tills jobbet är gjort. De har stor vana att arbeta både i team och ta egna beslut när uppgiften kräver det. Att många ledare och ledarskapsutbildningar också är militära, visar att erfarenheten och kunskapen ger ringar på vattnet i det civila. Utöver den grundläggande inställningen, som våra medarbetare har, så har vi ett program för att säkerställa att fördelarna bibehålls.  

Teamwork

I det militära så är teamwork en av nycklarna. Som soldat så är man beroende av varandra och ingen lämnas ensam med sin uppgift när teamet kan stötta. Att vara en bra lagspelare är så klart fördelaktigt även i det civila. Vi märker att efterfrågan när det gäller våra medarbetare bara ökar. Kanske är det engagemanget och teamkänslan som gör att de når lite längre.

Kompetens

Mycket av den utbildning som erhålls inom försvaret, både den generella och den specialiserade går att använda sig av i det civila arbetslivet. Det finns också vissa grundförutsättningar som måste vara uppfyllda för att få vara militär. Du måste helt enkelt passera en massa tester innan du blir utvald. Med andra ord så är våra medarbetare både testade och utvalda kompletterat med olika typer av specialisering. Vill du veta mer om vi kan hjälpa just dig inom bemanning så hör gärna av dig. 

Typer av uppdrag

Idag har vi medarbetare i tjänst hos många olika typer av företag och branscher. Vi har lyckats extra väl inom teleteknik, bygg och logistik. Från lagerarbetare och tunga industrijobb till projektledare och chefer. Vi bemannar, rekryterar och hanterar även kortare projektuppdrag t.ex. vid event. Något som efterfrågas allt mer är entreprenadlösningar där vi ansvarar för en hel funktion inom ett företag. Bemanning har också ökat då många vill testa först innan rekrytering samt att man vill ha en flexiblare lösning. Hör gärna av dig med vilken typ av uppdrag det gäller så kan vi berätta mer om hur våra medarbetare kan hjälpa er.