REKRYTERING

Rekrytering av mellanchefer, specialister och medarbetare.

Genom att vi erbjuder både rekryterings- och bemanningstjänster har våra kunder möjligheten att minimera eventuella osäkerheter genom att börja med att bemanna en position för att senare ev. rekrytera personen till den egna organisationen.

Ofta kan den inställning och attityd som kännetecknar en medarbetare med militär erfarenhet övertrumfa formell kompetens.

 

Exempel på utförda uppdrag:

 • Arbetsledare, JM
 • Projektledare, Stanley Security
 • Verkstadschef, Nobina
 • Arbetsledare, NCC
 • Sales Engineer, IDG Europe

 

 

Military Work hjälper företag att hitta drivna och pålitliga medarbetare med rätt kompetens.

Sveriges försvarsmakt har utbildat många människor som gått vidare till en framgångsrik civil karriär. Kunskaper och kvalitéer som officerare, specialister, soldater, sjömän och reservister får och utvecklar under tjänstgöring är i många fall de som arbetsgivare i näringslivet söker. Rätt person på rätt plats är nycklar inom både det militära och i näringslivet. Military Work hjälper individer att få maximal utväxling på sina erfarenheter från försvarsmakten. När de avslutar sin tjänstgöring inom försvaret så kan den privata arbetsmarknaden ta del av de kvaliteter som dessa personer besitter. Vill du rekrytera någon som är:

 •  Pålitlig
 •  Lösningsorienterad
 •  Stresstålig
 •  Engagerad
 •  Specialiserad
 •  Grupporienterad och självgående
 •  Snabb att anpassa sig till strukturer

 

Om svaret är ja på ovan så har Military Work det du behöver. Vi väljer ut personer som har de goda egenskaper som en militär tjänst medför, testade och utvärderade för just ditt uppdrag eller tjänst. Vår personal kombinerar civilt och militärt arbete och utvecklas därför ständigt och tillför kontinuerligt ny kompetens till sig själva och verksamheten. När du rekryterar från oss så vet du att du får människor med rätt bakrund och som är redo för civilt arbete. De har rätt egenskaper som både är efterfrågade i det civila och som är en bristvara. Vill du hellre börja med att hyra in eller bemanna en funktion innan rekrytering så är det en bra metod för att testa fördelarna med någon från Military Work. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om varför du ska anlita oss för Bemanning och Rekrytering.