Reservofficer

Reservofficerare är eftertraktade för ledande positioner och specialiserade befattningar i våra kunders företag och projekt – ofta genom rekrytering men också som konsulter hos Military Work. Vill du veta mer? Kontakta oss!

 

I flera fall finns det reservofficerare som inte kunnat kombinera sina karriärer tidigare. Genom Military Work kan du som reservofficer kombinera din militära och civila karriärer. Våra kunder och uppdragsgivare, förstår att en deltidstjänstgöring i Försvarsmakten är meriterande. Det finns också många möjligheter för dig som ännu inte är reservofficer, men vill bli, att söka dig till Military Work för att hitta uppdrag där dina framtida karriärer kan mötas.