Gör en spontanansökan

För att jobba som konsult för Military Work krävs det militär bakgrund, du behöver däremot inte ha någon särskild civil bakgrund. 

Vi hjälper dig att översätta dina militära kunskaper till civila meritvärden och hittar jobb som passar dig. 

Gör en ansökan nu.