Tack för din ansökan

Någon av våra rekryterare kommer att återkoppla inom kort.

jobba-hos-oss
Lars Reuterskiöld

Lars började sin karriär som värnpliktig i Kustartilleriet och läste direkt därefter till reservofficer. Han har tjänstgjort på flera av KA-förbanden samt på ytterförläggningar genom åren.

Michael Reinholtz

Michael sökte sig till Military Work när han bestämt sig för att sluta i Försvarsmakten. Han har framför allt tagit med sig uppdragsstyrningen och hur han jobbar med att leda sina underställda med tydliga uppgiftsanalyser, skapande av genomförandeidé, tillsättning av resurser och uppföljningen av projekt.

Björn Edvinger

Björn började jobba på Military Work direkt efter värnplikten. Under sin tid hos oss har han parallellt tjänstgjort i Hemvärnet. Nu tjänstgör han på P 18.

Edwin Hillesöy

Edwin började sin karriär som ingenjörssoldat på Ing 3, han har också en lång erfarenhet från sin tid i Hemvärnet.