Military Work Trainee-Program

MILITARY WORK ERBJUDER ETT TRAINEE-PROGRAM MED CIVILT HELTIDSARBETE OCH CIVIL KOSTNADSFRI UTBILDNING TILL DIG SOM HAR ETT AKTIVT OCH PÅGÅENDE DELTIDSENGAGEMANG I FÖRSVARSMAKTEN

 

Orientering

Military Work har ett eget trainee-program riktat till dig som är soldat med ett aktivt deltidsengagemang i Försvarsmakten. 

Programmet är skräddarsydd för dig som soldat med deltidsengagemang i Försvarsmakten som vill utvecklas i ett civilt arbete. Vi kräver inga övriga civila förkunskaper! Vi vet, efter nästan 1000 anställda individer med bakgrund i Försvarsmakten, att soldater med rätt inställning och attityd till uppgiftens lösande och till andra människor är en konkurrenskraftig arbetstagare på den civila marknaden. Genom att addera kompletterande utbildningar, civila certifikat och andra kunskaper så är du än mer konkurrenskraftig på den civila marknaden. 

Syftet med programmet är att du ska få grundläggande utbildning för att snabbt komma in i ett civilt arbete och utbildas för att kunna jobb i arbetsledande ställning eller ingå som kompetent medarbetare i en grupp. Under hela programtiden är ambitionen att hålla en tät kontakt med ditt förband så att synergier kan uppstå – exempelvis kan ett arbetsledande civilt arbete tillsammans med en gruppchefsutbildning och befattning skapa ett mervärde för flera parter.

Military Works kunder och den civila arbetsmarknaden har behov av fler dugliga medarbetare och förstalinjeschefer vilket generellt sett kan översättas till kompetens som soldater och gruppchefer har. De branscher som har störst behov är fastighetsunderhåll, bygg- och anläggning, IT/telekom med fiberinstallation inkluderat. Fokus för programmet är arbete inom dessa branscher. 

Programmet innebär att du anställs på heltid hos Military Work i tre år, där varje år startas med en  månads utbildning på deltid. Mellan utbildningsperioderna arbetar med något av våra många uppdrag. Utbildningsperiodens omfattning är en månad på halvfart vilket innebär att arbete hos Military Work pågår parallellt med utbildningen. Utbildningen är uppdelad i tre block och som är kvalitetssäkrade av vår utbildningspartner Nackademin och vårt Advisory Board som består av representanter från näringslivet, Military Work och Försvarsmakten. 

Ansökan

Ansökningsperioden är från den 15 september 2016 till den 10 oktober. Du söker till programmet genom att fylla i formuläret på den här sidan. Redan nu kan du visa intresse för programmet genom att göra en intresseanmälan! 

 

Namn *
Namn
Checkbox *

Antagningsprocessen

När din ansökan är skickad kommer du att få en kvittens på att vi tagit emot den. En uttagningskommitté hos Military Work granskar din ansökan och du får ett besked, om du antagits eller om ansökan avslagits, den 15 november. Om du antagits så kommer vi att skriva anställningsavtal med dig och du kommer att påbörja arbete och utbildning den 15 januari 2017. Om du har fått avslag på din ansökan så kan du ändå söka bland tjänsterna bland våra pågående uppdrag utanför programmet. 

Krav för att ansöka

Det enda krav vi ställer är att du har ett aktivt deltidsengagemang i Försvarsmakten under hela programperioden och att minst en av dina referenser är din nuvarande militära chef. Det innebär att du exempelvis kan var deltidssoldat eller soldat i Hemvärnet. 

Fakta

Vad: En heltidsanställning hos Military Work över tre år som innehåller en månad per år av halvtidsutbildning med inriktning mot grundläggande arbetskompetens inom fastighetsunderhållsbranschen, bygg- och anläggningsbranschen och IT/telekombranschen med fiberinstallation inkluderat. Utbildningen kommer i tre block med ett block om året. Det första blocket innehåller grundläggande civila certifikat och branschkunskaper, det andra blocket innehåller fördjupade branschkunskaper och enklare ekonomi och det tredje blocket är avsett för att du ska kunna axla ett arbetsledaransvar. 

Vem: Behörig att söka är alla som har ett pågående och aktivt deltidsengagemang inom Försvarsmakten under hela utbildningstiden. Inga formella civila förkunskaper krävs.

När: Ansökningsperioden är mellan den 15 september till den 10 oktober 2016 och anställningen påbörjas den 15 januari 2017.

Var: Utbildningen är förlagd till Stockholm, arbetet kan ske i hela landet.