Training Wing

 

Ledarskap är enkelt! 

Det handlar i grund och botten om att klargöra förväntningar och att påverka individer och grupper att agera enligt dessa förväntningar.

Allt är enkelt om man vet hur man gör. Vi på Military Work vet hur man gör. 

Vi är samtidigt mycket ödmjuka inför att ledarskap kan vara svårt och ibland även övermäktigt. 

I Försvarsmakten har ledarskapet en central roll i allt som görs. All personal är mer eller mindre utbildad inom ledarskap. Tyvärr är inte det fallet i många andra företag eller inom andra organisationer. Här kan vi hjälpa er och er organisation att lyfta ledarskapet på ett beprövat och vetenskapligt sätt.


MW Training Wing är Military Works nya satsning med fokus på ledarskapsutbildning, ledarutveckling och grupputveckling. Där vi nu, utöver att förse civila företag med personal med rätt attityd, även utvecklar våra kunders ledarskap, deras grupper och organisationer. 

 • Vi hjälper chefer att bli ledare genom att utveckla deras förmåga att motivera och inspirera sin personal.   

 • Vi hjälper grupper att arbeta ännu bättre tillsammans genom att utveckla dem till högpresterande team. 

 • Vi skräddarsyr utbildningar och utvecklingsinsatser inom värderingar, kommunikation, feedback, samarbete och projektledning. 

Vi lever som vi lär och använder samma metoder internt. 

Vill du veta mer?

Boka in ett telefonmöte med en av våra ledarskapskonsulter. De kan vägleda dig och hitta rätt lösningar för dina utmaningar.

 

Grundkurs projektledning

Om utbildningen

Grundläggande projektledarutbildning med fokus på praktisk projektledning. Utbildningen kombinerar effektiv militär planering och ett militärt ledarskap, med fokus på gruppdynamik, med en valid projektmodell som ger deltagaren förutsättningarna att uppnå resultat genom att planera projekt och leda en projektgrupp. 

 • Antal deltagare: Max 12 st

 • Utbildningsdagar: 3 st

Utbildningen bedrivs upplevelsebaserat med mycket praktiska moment samt vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

 • Projektet som arbetsform 
  • Verksamhetsstyrning 
  • Projektmetodiken 
  • Agila metoder i projekt 
 • Förstudie 
  • Idé & initiering 
  • Analysera & grovplanera 
  • Kommunikation 
 • Planering 
  • Tid & resursplanering 
  • Bemanning & resursanskaffning 
  • Kalkylering & budget 
  • Risk & kvalitet 
 • Genomförande 
  • Skapa projektgruppen 
  • Ledarskap i projekt 
  • Projekt på rätt kurs 
  • Implementering & överlämning 
 • Avslut & effekt 
  • Avslut & lessons learned 
  • Nyttorealisering 
 • Projektverksamhet 
  • Modeller & verktyg 
  • Standarder & certifieringar 

Prioriteringar och fokus

Utbildningen grundar sig på den generella projektmodellen ProjectBase som presenteras i boken Projektledning av Bo Tonnquist, 7 upplagan (Stödjer IPMA/PMI – certifiering och ISO)

Då utbildningen är en grundkurs på tre dagar så ligger fokus på områdena planering och genomförande härvid läggs stor vikt vid att leda projektet och projektgruppen. Utbildningen bedrivs med teori varvat med praktiska övningar och upplevelsebaserat lärande.

Utbildningsmål:

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren:

Ha förståelse och insikt i olika verktyg och metoder inom projektledning.

Ha förståelse för och insikt i de relationer och roller som finns inom projektledning t.ex. ledarskap, medarbetarskap, gruppdynamik, konflikthantering, projektägare, projektledare och projektgrupp.

Kunna förstå olika organisationsmodeller för projektledning.

Kunna förstå och pröva olika metoder för planering.

Kunna förstå hur grupper utvecklas och vilket ledarskap som bäst tillämpas i olika utvecklingsfaser.

Ha insyn i verksamhetsstyrning, olika projektverktyg och standarder.

Utbildare

Mattias Anger

Mattias har en bakgrund som yrkesofficer i Försvarsmakten med 17 års erfarenhet i Amfibiekåren som chef och ledare och är Major till graden. Mattias har utvecklat grupper och ledare sen 1996. Inledningsvis i Försvarsmakten och under de senaste åren inom näringslivet och andra myndigheter och organisationer. Mattias är en van utbildare och har undervisat på Militärhögskolan Karlberg i taktik och ledarskap samt på yrkeshögskolan Nackademin i arbetsledning och projektledning.

Mattias är certifierad bl.a. Bilbin Teamskills, Utvecklande Ledarskap, GDQ, Teambook, Mebook och Lead Forward.