Sverige|  Danmark|  Suomi

Med ett samhällsengagemang som grund levererar vi tjänster anpassade för att stärka våra samhällsviktiga funktioner – för det offentliga såväl som för företag.

Service and Support

Vår tjänst service och support är skapad för att lösa våra kunders problem.

För att säkerställa samhällskritiska funktioner måste du alltid  ha tillgång till  rätt spetskompetens och djup i ditt team. Vi levererar service och support både som helhetsåtaganden och i projekt – lokalt som globalt.

Din kompetens – vårt uppdrag. Vår utbildningsorganisation utvecklar individer, grupper och metoder. Vi är övertygade om att du med rätt utbildning och fortsatt lärande kan  bygga en konkurrenskraftig organisation.

Vår utbildningar bygger på beprövade metoder med bas i forskning och vår egen erfarenhet.

Du är aldrig ensam. Som din rådgivare skapar vi träffsäkra beslutsunderlag baserade på kvalificerad analys från våra experter.

Vi identifierar vad som kan utvecklas och förbättras samt säkerställer beslutsunderlag. Vi levererar alltid rätt underlag i rätt tid så att du kan ta rätt beslut.

Leveransmodeller

Våra kundleveranser sker enligt tre olika modeller, där varje modell är anpassad efter de tjänster som våra kunder efterfrågar. Våra modeller är framtagna så att de kan utvecklas ur varandra, helt baserat på behovet i uppdraget.

Professional Services

Professional services är tjänster där vi levererar kompetenser, delfunktioner eller projekt till våra kunder. Beroende på kundens behov så kan leveranserna pågå kontinuerligt eller som kortare insatser.

Managed Services

Managed Services är tjänster där vi tar ett helhetsansvar för en del av vår kunds verksamhet. Dessa lösningar skräddarsys för varje kunds unika behov och förutsättningar.

Produkter

Våra produkter är färdiga lösningar som spänner över alla våra tjänsteområden. Dessa behöver liten eller ingen anpassning för att möte våra kunders behov.

Vår personal

Våra medarbetare är resultatorienterade och stresståliga, med en hög förmåga att lösa uppgifter både enskilt och i grupp. De har lätt att anpassa sig till nya lägen och situationer, där man som enskild eller i grupp har förmåga att analysera, planera och agera för att för att på ett så effektivt sätt som möjligt lösa den uppgift man är tilldelad.

Vi vet detta om våra medarbetare för att vi rekryterar individer med en militär bakgrund, vars förmågor och kunskaper har övats och prövats i en lång rad situationer både nationellt och internationellt. Vi besitter en unik kompetens att validera våra medarbetares personliga egenskaper, yrkesförmågor och kunskaper då vi alla delar samma bakgrund. Genom att dela samma bakgrund och vila på gemensamma värderingar så vet vi också hur vi skall leda och utveckla våra medarbetare till att vilja ta till sig nya kunskaper och leverera en hög prestation över tid.

Vill du veta mer?

Boka ett möte med en av våra Account Managers så ringer de upp dig när det passar dig.