Sverige|  Danmark|  Suomi

Bra beslut fattas med rätt beslutsunderlag

Vi vet att bra beslut tas baserad på korrekt information i rätt tid. Med vår expertis som grund stödjer vi våra kunders utveckling genom att understödja deras beslutsfattande baserat på korrekt information i rätt tid.

Utveckling, konsultation och beslutsstöd

På Military Work har vi erfarenheten och expertisen att arbeta med frågor som rör strategi och system.

Vi har en hög förmåga att inhämta och bearbeta information, internt och externt, till handlingsbart beslutsunderlag.

Vår delade bakgrund från både försvar och civil verksamhet ger oss särskilda kunskaper och erfarenheter som vi använder i vår rådgivning för industrins samhällsviktiga funktioner.

Vi sätter samman kundspecifika team där vi skapar rätt beslutsunderlag i rätt tid.
Med vår expertis är målet att stödja våra kunder till utveckling och med att fatta beslut på rätt information.

Konsultation

Vi erbjuder våra kunder konsultation av specialister, projektledare och chefer med fokus på materielsystem, kommunikationssystem, ledningssystem, infrastruktur, underhåll, säkerhetsskydd och ILS.

Logistiksäkerhet

Vi stöttar våra kunder med rådgivning och förståelse för hur försörjningskedjor hänger samman med den totala säkerheten för verksamheter.

Totalförsvarsrådgivning

Med lång erfarenhet, djup i brukarförståelse på alla organisatoriska nivåer och förståelse för det moderna samhällets totalförsvar rådger vi och utvecklar civila verksamheters beredskap.

UAS

Med vår UAS-kapacitet tillser vi att effektivt skapa rätt beslutsunderlag genom att inhämta och bearbeta information över stora geografiska ytor eller för specifika objekt som presenteras i rätt tid och på rätt sätt.

Kontinuitetsplanering

Vi stöttar såväl privata som offentliga organisationer med robust kontinuitetsplanering väl avvägda för respektive organisations behov och storlek.

Cyberrådgivning

Vi rådger våra kunder för att skapa digitalt robusta verksamheter. Vi stöttar vid anskaffning, utveckling och med systemförståelse samt övervakning av drift.

Vi erbjuder tjänster för ett starkare samhälle

Military Work är en nordisk tjänsteleverantör för samhällsviktiga funktioner. Våra kunder är fokuserade till segmenten Defence, Security och Industry

Vi utför våra tjänster såväl på våra hemmamarknader i Norden som internationellt.

Defence

På Military Work har vi erfarenheten, praktiskt såväl som strategiskt, att arbeta med frågor som rör hela Totalförsvaret. Våra medarbetare delar alla en försvarsbakgrund och spänner över alla grader och tjänstegrenar. Vi sätter samman kundspecifika team där vi skapar rätt beslutsunderlag i rätt tid.

Vår inhämtning sker på en mängd olika sätt för att sedan kvalitativt analyseras och bearbetas till ett handlingsbart beslutsunderlag.

Med vår UAS kan vi inhämta data för analys över såväl stora geografiska områden som fokuserat mot specifika objekt.

Security

Vår militära bakgrund med förståelse för säkerhetens betydelse tar vi med oss in i vår rådgivningstjänst för säkerhetssektorn.

Vi är specialiserade på att inhämta information med olika sensorer och att ge rådgivning för utveckling av system och processer.

Genom vår UAS kan vi erbjuda övervakning och inhämtning av information som vi bearbetar till rätt beslutsunderlag beroende på våra kunders informationsbehov.

Industry

Vi har utvecklad förmåga att leverera rätt beslutsunderlag för samhällsviktiga funktioner genom inhämtning och analys av information.

Genom bland annat vår UAS (Unmanned Aerial Systems) kan vi genom drönare utrustade med sensorer inhämta en stor mängd data. Med våra analytiker bearbetar vi datan till att utgöra ett beslutsunderlag som svarar mot våra kunders behov. Vi arbetar nära med våra kunder för att säkerställa vad deras informationsbehov är, varför varje uppdrag skiljer sig från varandra.

Vill du veta mer?

Boka ett möte med en av våra Account Managers så ringer de upp dig när det passar dig.