Sverige|  Danmark|  Suomi

Business Continuity Management

BCM – vad är det?

BCM är ett begrepp som hänger samman med krishantering. Ju bättre man är på BCM desto mindre och mer sällan behöver man ägna sig åt krishantering. Begreppet ”krisberedskap” börjar ersättas av BCM eftersom man inte längre behöver hantera så många kriser. Det innebär dock inte att man inte skall kunna hantera kriser.

Det finns en vägledning från Svensk Standard som alla seriösa aktörer lever upp till (SS 22304:2014) som talar om för företag vilka krav man skall klara av. MSB genomför också utbildningar i BCM men när det kommer till praktisk handling och att nå upp till en rimlig BCM-förmåga så är det oftast bäst och smidigast för företag och organisationer ta hjälp utifrån.

Det är där vi kommer in – vi hjälper dig praktiskt att identifiera och hantera risker och omvandla det till en plan för kontinuitetshantering.

BCM hänger intimt samman med ”Risk management” – riskhantering – även om den disciplinen kommer ur bank-, försäkring och finans.

QRA – en Quick Risk Assessment

När du träffar oss börjar vi alltid med QRA – en Quick Risk Assessment under en dag. Att det räcker med en dag beror på att det finns en omfattande benchmark avseende risker i en rad branscher. Vi kan ganska snabbt utan att ens behöva ta del av era affärshemligheter – identifiera de viktigaste riskerna. Vi ger dig sedan grunderna för att hantera riskerna.

Självklart kan vi gå in i en djupare affärsrelation och ta hand om riskhanteringen och även bli er outsourcade krishanteringspartner. Det kan vi prata om efter att vi utfört den första QRA:n.

Vår omfattande erfarenhet blir kostnadseffektiv för dig.

Vill du bli kontaktad för en QRA?

Bra beslut fattas med rätt beslutsunderlag

Vill du ta din organisation till nästa nivå eller lösa ett akut problem? Våra konsulter hjälper dig. 

Som din rådgivare skapar vi träffsäkra beslutsunderlag baserade på kvalificerad analys från våra experter.