Sverige|  Danmark|  Suomi

Vi brinner för att lösa våra kunders problem.

Vi erbjuder våra kunder service och supportlösningar inom flera områden. Vår problemlösningsförmåga, expertis och säkerhetsklassade personal är efterfrågade både på den nordiska marknaden och internationellt. Vi kan vara din back-up som ser till att jobbet blir klart i tid eller så kan vi ta fullt ansvar för hela eller delar av er leverans och leda allt från planering till genomförande och uppföljning.

Service and Support

Fältnära tjänster, stabsservice och ledning

Våra fältnära tjänster består av installationer, reparationer, underhåll och allservice för materiel, anläggningar, system och arbetsflöden.

Genom vår tjänst stabsservice erbjuder vi våra kunder expertis för stabsarbete. Vi kan agera som en helt eller delvis extern stab eller stötta med vår expertis som en ingående del i en stab.

Vi erbjuder ledning för processer, utveckling och enheter. Vi kan antingen placera våra chefer i en befintlig organisation eller överta ett helhetsansvar för en funktion.
Vår tjänster kan levereras på våra hemmamarknader såväl som i insatsområden eller i andra hög-riskmiljöer.

Fältservice

Vi hanterar planering, genomförande och ledning av installationer och underhåll av tekniska system i fältmiljö.

Desinficering

Military Works desinficeringstjänst har ett brett användningsområde och kan stötta verksamheter på olika sätt. Den har blivit högaktuell just nu.

Allservice

Utifrån våra kunders behov planerar, genomför och leder vi tjänster av servicekaraktär där vår förståelse för kundens förhållande och arbetets utförande är centralt.

Stabsservice

Vi utgör en extern stab eller besätter enskilda stabsplatser med våra experter.

Ledning

Vi erbjuder hel ledning av funktioner eller besätter enskilda ledningsbefattningar under perioder.

Specialisttjänster

Arbetsdykning, höghöjdsarbeten, UAS-operationer och säkerhetsklassade uppgifter

Vi erbjuder tjänster för ett starkare samhälle

Military Work är en nordisk tjänsteleverantör för samhällsviktiga funktioner. Våra kunder är fokuserade till segmenten Defence, Security och Industry

Vi utför våra tjänster såväl på våra hemmamarknader i Norden som internationellt.

Defence

Vi kan försvarssektorn – både den offentliga och privata. Våra medarbetare har erfarenhet av skarpa uppdrag och har levererat oavsett svårighetsgrad. Vi leder, utvecklar och utför uppdrag såväl i kontorsmiljö som ute i fält. Hemma- eller hardshipmiljöer – vi har varit i dem tidigare.

Security

Vi är mitt i den digitala revolutionen. Det skapar en rad nya scenarion där säkerheten är hotad. För att minska risken för allt från intrång till olyckor jobbar Military Work proaktivt för att skydda dig och din organisation.

Vi utför allt från planering och installation av tekniska säkerhetslösningar till förberedelser och leverans av säkerhetsorganisationer. Vår leveransförmåga täcker allt från trygghetslösningar och fysiskt skydd till skydd av digitala miljöer.

Industry

Vi är alla beroende av energi, vatten, transporter och kommunikation. Att samhällsviktiga funktioner byggs, utvecklas och underhålls tar vi medborgare ofta för givet.

Military Work förstår vikten av att dessa funktioner alltid är tillgängliga. Vi vet att uppdragen måste utföras korrekt utan avsteg i någon del av processen och inom givna tidsramar.

Därför säkerställer vi framgång med personal som är tränad i säkerhetsmedvetenhet, oavsett om det gäller byggnation av nya avancerade kommunikationsnät, projektledning av underhållsarbete eller specialuppdrag inom dykning eller höghöjdsmaster.

Vill du veta mer?

Boka ett möte med en av våra Account Managers så ringer de upp dig när det passar dig.