Sverige|  Danmark|  Suomi

Vi förstår vikten av träning av och utbildning.

Vi är övertygade om vikten av träning och utbildning för att skapa organisationer med spetskompetens. Vi utvecklar individer, grupper och metoder genom att använda beprövade pedagogiska system. Tillsammans med våra kunder anpassar vi vår utbildning och träning för att passa deras behov.

Utbildning, träning och övningsstöd

Våra utbildningar utgår från ledarskap, grupputveckling och områden där vår militära bakgrund gett oss rätt kunskaper och erfarenheter.

Med bas i rätt utbildningsnivå hjälper vi individer och grupper att fortsätta utvecklas genom kontinuerlig träning och metodutveckling.

Vi har lång erfarenhet från att utbilda och träna individer och grupper i metoder och på olika typer av system på försvarsområdet. Därför kan vi skräddarsy utbildning och träning tillsammans med våra kunder som inte finns i vår ordinarie kurskatalog.
Vi stöttar också våra kunder i deras utbildningsinsatser genom vårt övningsstöd.

Ledarskap

Vi utbildar chefer till att bli bättre ledare genom utbildningar baserade i de erfarenheter och metoder som försvaret bygger sina ledarskapsutbildningar på.

Grupputveckling

Vi tränar grupper genom övningar och samutbildningar till att bli högpresterande team.

Övningsstöd

Vi stöttar organisationers egna utbildning och träning genom planering, utförande och utvärdering. Vi utbildar också organisationers egna utbildare till att utvecklas i sina roller.

UAS

Utbildning inom UAS-operationer, såväl operationsplanering och flygsäkerhet som flygning och underhåll. Vi tränar organisationer i att effektivt använda UAS i verksamheten.

Sjukvård

Utbildningar inom HLR, första hjälpen och avancerat omhändertagande. Vi utbildar militära enheter inom TOS och skräddarsyr specifika förbandsutbildningar. Vi levererar också sjukvårdsberedskap vid övning.

Kundspecifik utbildning

Vi utbildar på olika system skräddarsytt på förfrågan från våra kunder med bas i vår militära- och utbildarkompetens.

Predeployment training

Utbildningar för civila enheter och individer som ska uppträda i högriskmiljöer.

Är du korttidspermitterad och vill använda tiden till kompetensutbildning?

Military Work erbjuder våra utbildningar till dig som är korttidspermitterad med möjlighet att skjuta på betalningen till december 2020. Ta vara på möjligheten att kompetensutveckla dig nu när permitteringar öppnar upp i kalendern. Då vi alla påverkas av det förändrade omvärldsläget erbjuder vi möjligheten att genomföra utbildning nu mellan juni och september 2020 men vi skjuter på betalningen till december. Om ni är flera som vill gå erbjuder vi 3 platser till priset av 2. Kontakta oss för mer detaljer och bokning.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vi erbjuder utbildningar inom t.ex ledarskap och projektledning.

Våra inplanerade utbildningar är:

16-18 juni – Projektledarutbildning – Stockholm

9-10 juni – Att leda och utveckla team – Stockholm

24-26 juni – Utvecklande ledarskap – Stockholm

20 augusti – Ny ledare

8-10 september – Projektledarutbildning – Stockholm

15-16 september – Att leda och utveckla sig själv – Stockholm

22-24 september – Projektledarutbildning – Malmö

Vi erbjuder tjänster för ett starkare samhälle

Military Work är en nordisk tjänsteleverantör för samhällsviktiga funktioner. Våra kunder är fokuserade till segmenten Defence, Security och Industry

Vi utför våra tjänster såväl på våra hemmamarknader i Norden som internationellt.

Defence

Vi utbildar och utvecklar individer och ledare genom vår Training Wing.

Alla våra instruktörer har lång erfarenhet inom sina respektive expertområden. Deras bakgrunder inom försvaret på olika nivåer ger oss en unik möjlighet att leverera träning för såväl försvarsmakter, ingående delar i totalförsvaret och till försvarsindustrin.

Security

En förberedd organisation med rätt kunskaper är avgörande den dag något oförutsett händer, att var och en har rätt kunskaper och är övad gör att man kan agera instinktivt. Vi är er utbildningspartner inom hela säkerhetsområdet med möjlighet att leverera allt från basutbildningar såsom första hjälpen, utbildningar inom skyddslagar och krishantering till avancerade utbildningar t.ex. när våra kunder vill förbereda anställda på att jobba i högriskländer.

Industry

Bra chefer kännetecknas av bra ledaregenskaper och är grundläggande för hur väl och effektivt en organisation fungerar och verkar. Vi erbjuder beprövade utbildningsprogram inom ledarskap och projektledning för enskilda individer, grupper eller anpassade för verksamhetens behov. Genom detta så hjälper vi våra kunder att skapa en robust bas i sin verksamhet och förutsättning för att bra ledare kan agera i händelse av oförutsedda händelser.

Vi erbjuder också utbildningar för specifika system, för medarbetare som ska resa till hotbildsmiljöer och för grundläggande sjukvårdsberedskap.

Vill du veta mer?

Boka ett möte med en av våra ledarskapskonsulter på telefon så kan vi berätta mer om vår tjänster.