Sverige|  Danmark|  Suomi

Om utbildningen

Grundläggande projektledarutbildning med fokus på praktisk projektledning. Utbildningen kombinerar effektiv militär planering och ett militärt ledarskap, med fokus på gruppdynamik, med en valid projektmodell som ger deltagaren förutsättningarna att uppnå resultat genom att planera projekt och leda en projektgrupp.

 

 • Antal deltagare: Max 12 st
 • Utbildningsdagar: 3 st
 • Pris: 16 500 kr (exkl. 25% moms) Lunch fika samt allt utbildningsmaterial ingår.

Utbildningen bedrivs upplevelsebaserat med mycket praktiska moment samt vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kommande utbildningstillfällen

Vi följer hela tiden det rådande läget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har begränsat antalet platser på våra utbildningar till max 10 personer för närvarande. Till dig som bokat in dig på en utbildning så erbjuder vi kostnadsfri ombokning, i samråd med oss, om du skulle behöva stanna hemma på grund av sjukdomssymptom. 

Tid: 22-24 september, 2020
Plats: Malmö
Status: Fåtal platser kvar

Tid: 29 september – 1 oktober, 2020
Plats: Helsingfors (på engelska)
Status: Platser kvar

Tid: 6-8 oktober, 2020
Plats: Köpenhamn (på engelska)
Status: Platser kvar

Tid: 3-5 november, 2020
Plats: Stockholm
Status: Platser kvar

Prioriteringar och fokus

Utbildningen grundar sig på den generella projektmodellen ProjectBase som presenteras i boken Projektledning av Bo Tonnquist, 7 upplagan (Stödjer IPMA/PMI – certifiering och ISO)

Då utbildningen är en grundkurs på tre dagar så ligger fokus på områdena planering och genomförande härvid läggs stor vikt vid att leda projektet och projektgruppen. Utbildningen bedrivs med teori varvat med praktiska övningar och upplevelsebaserat lärande.

Utbildningsmål:

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren:

Ha förståelse och insikt i olika verktyg och metoder inom projektledning.

Ha förståelse för och insikt i de relationer och roller som finns inom projektledning t.ex. ledarskap, medarbetarskap, gruppdynamik, konflikthantering, projektägare, projektledare och projektgrupp.

Kunna förstå olika organisationsmodeller för projektledning.

Kunna förstå och pröva olika metoder för planering.

Kunna förstå hur grupper utvecklas och vilket ledarskap som bäst tillämpas i olika utvecklingsfaser.

Ha insyn i verksamhetsstyrning, olika projektverktyg och standarder.

Utbildare

Mattias Anger

Mattias har en bakgrund som yrkesofficer i Försvarsmakten med 17 års erfarenhet i Amfibiekåren som chef och ledare och är Major till graden. Mattias har utvecklat grupper och ledare sen 1996. Inledningsvis i Försvarsmakten och under de senaste åren inom näringslivet och andra myndigheter och organisationer. Mattias är en van utbildare och har undervisat på Militärhögskolan Karlberg i taktik och ledarskap samt på yrkeshögskolan Nackademin i arbetsledning och projektledning.

Mattias är certifierad bl.a. Bilbin Teamskills, Utvecklande Ledarskap, GDQ, Teambook, Mebook och Lead Forward.

Kursinnehåll

Projekt som arbetsform

 • Verksamhetsstyrning
 • Projektmetodiken
 • Agila metoder i projekt

Förstudie

 • Idé & initiering
 • Analysera & grovplanera
 • Kommunikation

Planering

 • Tid & resursplanering
 • Bemanning & resursanskaffning
 • Kalkylering & budget
 • Risk & kvalitet

Genomförande

 • Skapa projektgruppen
 • Ledarskap i projekt
 • Projekt på rätt kurs
 • Implementering & överlämning

Avslut & effekt

 • Avslut & lessons learned
 • Nyttorealisering

Projektverksamhet

 • Modeller & verktyg
 • Standarder & certifieringa