Sverige|  Danmark|  Suomi

Ledarskap är enkelt!

Det handlar i grund och botten om att klargöra förväntningar och att påverka individer och grupper att agera enligt dessa förväntningar.

Allt är enkelt om man vet hur man gör. Vi på Military Work vet hur man gör.

Vi är samtidigt mycket ödmjuka inför att ledarskap kan vara svårt och ibland även övermäktigt. 

Ny Ledare

Välkommen till en heldag full med inspiration och handfasta tips för dig som är ny som ledare, vill bli en ledare eller för dig som är ledare idag och behöver en boost i ditt ledarskap.

I Försvarsmakten har ledarskapet en central roll i allt som görs. All personal är mer eller mindre utbildad inom ledarskap. Tyvärr är inte det fallet i många andra företag eller inom andra organisationer. Här kan vi hjälpa er och er organisation att lyfta ledarskapet på ett beprövat och vetenskapligt sätt.

Military Work tror att ett fortsatt lärande för individer och grupper skapar goda prestationer och engagemang. Därför skapades vår Training Wing som både utbildar och tränar våra kunder men också våra egna medarbetare.

Försvarets goda förmåga att utbilda är väl omvittnad, såväl inom det teoretiska som det praktiska området och i organisationers alla skikt. Våra utbildare på vår Training Wing har alla erfarenhet från att utbilda inom sina expertområdet inom försvaret och har utvecklat dessa utbildningar för att passa också för den civila marknaden.

Att Leda

“Att leda” är ett ledarutvecklingsprogram på fyra delar, som kan läsas fristående var och en för sig eller läsas som ett program.

Om du väljer att läsa kurserna som program så finns det möjlighet att certifiera dina kunskaper och bli en “Certifierad Ledare”.

De fyra kurserna är:

  1. Att Leda & Utveckla Sig Själv
  2. Att Leda & Utveckla Andra
  3. Att Leda & Utveckla Team
  4. Att Leda & Utveckla Organisationer

Varje kurs är på två dagar.

Vill du veta mer?

Boka in ett telefonmöte med en av våra ledarskapskonsulter. De kan vägleda dig och hitta rätt lösningar för dina utmaningar.

Utvecklande Ledarskap, UL

Utvecklande Ledarskap är den ledarskapsmodell och det ledarskapet som har störst effekt på Individuell utveckling hos medarbetarna och på det Organisatoriska resultatet sett över tid.
UL belyser utöver det utvecklande ledarskapet även konventionellt ledarskap samt destruktiva ledarbeteenden.
En utvecklande ledare är:
Ett föredöme och är autentisk, med en tydlig värdegrund och är en förebild och visar och tar ansvar.
Visar personlig omtanke, genom att ge stöd och även genom att konfrontera.
Inspirerande och motiverande genom att uppmuntra delaktighet och att uppmuntra kreativitet.