Ledarskap är enkelt!

Det handlar i grund och botten om att klargöra förväntningar och att påverka individer och grupper att agera enligt dessa förväntningar.

Allt är enkelt om man vet hur man gör. Vi på Military Work vet hur man gör.

Vi är samtidigt mycket ödmjuka inför att ledarskap kan vara svårt och ibland även övermäktig

I Försvarsmakten har ledarskapet en central roll i allt som görs. All personal är mer eller mindre utbildad inom ledarskap. Tyvärr är inte det fallet i många andra företag eller inom andra organisationer. Här kan vi hjälpa er och er organisation att lyfta ledarskapet på ett beprövat och vetenskapligt sätt.

Military Work tror att ett fortsatt lärande för individer och grupper skapar goda prestationer och engagemang. Därför skapades vår Training Wing som både utbildar och tränar våra kunder men också våra egna medarbetare.

Försvarets goda förmåga att utbilda är väl omvittnad, såväl inom det teoretiska som det praktiska området och i organisationers alla skikt. Våra utbildare på vår Training Wing har alla erfarenhet från att utbilda inom sina expertområdet inom försvaret och har utvecklat dessa utbildningar för att passa också för den civila marknaden.

Vill du veta mer?

Boka in ett telefonmöte med en av våra ledarskapskonsulter. De kan vägleda dig och hitta rätt lösningar för dina utmaningar.