Vill du utveckla dig som ledare och chef?

Välkommen till en heldag full med inspiration och handfasta tips för dig som är ny som ledare, vill bli en ledare eller för dig som är ledare idag och behöver en boost i ditt ledarskap.

Nästa utbildningstillfälle 31 mars 2020, i Stockholm

Tid: 31 mars, 2020
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23
Tid: 08.00-17.00
Pris: 2 995 kr

Antal platser kvar: 44

I priset är inkluderat, frukost, lunch och fika.

Denna dag kommer att ge dig svaren på:

Hur leder jag mig själv på ett effektivt sätt?

Hur biologi och neurologi påverkar mig själv och relationen med mina kollegor?

Hur kommunicerar jag för att bli en klar och tydlig ledare?

Vilket ledarskap ger gynnsammast effekt på individers utveckling och organisationens resultat?

Vilka ledarbeteenden har jag som är kontraproduktiva och destruktiva? (Ja vi har alla sådana beteenden)

Hur grupper fungerar och hur jag kan skapa högpresterande och vinnande team?

Vilka rättigheter och skyldigheter har mina medarbetare och vilket ansvar har jag som ledare och chef?

Hur håller jag de där svåra samtalen?

Innehåll:

Självledarskap

Forskningen går framåt med stormsteg när det gäller att förstå sig på hur vår hjärna fungerar. Hur påverkar det oss som ledare? Vi bryter ner det till hormoner och signalsubstanser och upplever hur de känns och hur vi kan använda oss av det och skapa rätt känslor hos våra medarbetare. Vi lär oss om stress och hur vi kan motverka det och skapa en bra arbetsplats och en bra arbetsmiljö.

Kommunikation

Vad händer i mellanmänsklig kommunikation och varför når vi inte alltid fram till varandra? Vi dissekerar kommunikationen och benar ut vad som egentligen händer när vi tror att vi har nått fram och framfört vårt budskap. Vi lär oss att skilja på observation, tanke, känsla och vilja för att bli tydligare i vår kommunikation. Vem ansvarar för kommunikationen och på vems villkor sker den samt hur säkerställer jag att mitt budskap har nått fram och  får den effekt jag vill?

Transformerande ledarskap

Hur går jag från ett konventionellt ledarskap till ett transformerande ledarskap som utvecklar medarbetarna och uppmuntrar dem att bli mer kreativa och känna en större inre motivation? Hur kan jag vara mer av en förebild och visionär som ledare och uppmuntra till kreativitet och utmana rådande tankesätt och frigöra medarbetarnas inneboende handlingskraft?

Destruktiva ledarbeteenden

Vad är dåligt ledarskap och hur undviker jag att hamna i ett dåligt ledarskap. Modern ledarskapsforskning visar att det räcker bara en viss bit att vara en bra ledare, vi måste även vara mindre dåliga och destruktiva i vårt ledarskap. Destruktiva beteenden har större negativ effekt på medarbetare och på organisationen än vad ett bra ledarskap har positiv effekt på densamma. Alltså kan vi vinna mycket på att vara minimera våra destruktiva beteenden. Vi lär oss hur vi minimerar dessa dåliga och destruktiva beteenden.

Grupputveckling mot högpresterande team

Hur skapar vi arbetsgrupper som kan stå emot svåra situationer samtidigt som de är oslagbara och effektiva tillsammans. Nyckeln till högpresterande team ligger i inre stabilitet. Vi lär oss hur grupper utvecklas och vilka nyckelfaktorer som behövs för att en grupp ska utvecklas tillsammans. Vad har ledaren för roll i detta och vad kan vi göra för att hjälpa eller stjälpa gruppens utveckling.

Arbetsrätt

Som ledare så får ditt ledarskap direkta konsekvenser för dina medarbetares arbetsmiljö. Som chef är du även ansvarig för arbetsmiljön och för att ingen diskrimineras på arbetsplatsen. Du får lära dig hur du säkrar arbetsmiljön och vad som gäller vid diskriminering. Du får även reda på hur du bör handskas med arbetsovilliga medarbetare.

Svåra samtal

Många nya chefer oroar sig för att hålla utvecklingssamtal och svåra samtal. Det kan vara samtal som handlar om att någon har betett sig illa mot en annan medarbetare eller att en medarbetare luktar illa och har dålig hygien. Detta är frågor du som ledare och chef behöver ta tag i direkt. Du får lära dig en modell för hur man kan hålla svåra samtal och får med dig en checklista med steg för steg både före, under och efter samtalet.