Military Works värdegrund

Vår värdegrund bygger på fyra kärnvärden:

 

Handlingskraft

Military Works konsulter och kandidater är handlingskraftiga och levererar alltid resultat. De arbetar hårt för att lösa given uppgift mot uppsatta mål och är fokuserade på att leverera resultat. Military Work skall alltid leverera mer än förväntat värde.

Pålitlighet

Military Works medarbetare kan man lita på. De tar ansvar och är lojala mot företaget, kollegor och uppgiften. Öppenhet och ärlighet skapar förutsättning för samarbete och förtroende.

Kompetens

Military Works medarbetare har dokumenterad erfarenhet från Försvarsmakten och har ofta kompletterande utbildningar och befattningar med sig när de tar jobb i det civila. Military Works databas- och CV-hantering tryggar att kandidater alltid är meriterade för de tjänster som de matchas mot. Dessutom är de testade av försvaret och är på så sätt godkända både fysiskt och mentalt för uppgifter som kräver lite extra. 

Kvalitet

Military Works medarbetare ger alltid sitt bästa för att lösa uppgifter för kunden på bästa möjliga sätt. Metod, process och rätt attityd säkerställer att vi alltid levererar hög kvalitet. En soldat är tränad i att jobba enligt lean och 6-sigma, noll fel, lära av misstag, ständig utveckling. 

 

Etiska regler

Military Work kommer i alla delar av sin verksamhet att förhålla sig till nedanstående regler. All personal i Military Work omfattas av dessa regler och kommer att informeras om dem i direkt anslutning till anställning.

  • KUNDANSVAR: Vi säkerställer diskretion om förhållanden hos våra kundföretag. Vi rekryterar inte resurskonsulter från befintliga kunder till nya kunder.
  • MEDARBETARANSVAR: Vi väljer medarbetare endast efter kompetens – inte godtyckliga kriterier. Vi tillämpar anställnings-/arbetsvillkor som avtalats i branschen.
  • KLIENTANSVAR: Vi behandlar information om den enskildes personliga förhållanden konfidentiellt och delger inte annan utan den enskildes samtycke.
  • BRANSCHANSVAR: Vi värvar inte aktivt anställda hos konkurrerande branschföretag. Vi säkerställer underleverantörers och samarbetspartners seriositet.
  • PARTSANSVAR: Vi medverkar till utveckling av kollektivavtal och motsvarande spelregler. Vi förhåller oss neutrala vid arbetsmarknadskonflikter.
  • SAMHÄLLSANSVAR: Vi bidrar till branschens goda rykte bland myndigheter och organisationer. Vi verkar för utveckling av samhälleliga regleringar på arbetsmarknaden.

MEDLEM I BEMANNINGSFÖRETAGEN

Military Work är en auktoriserad medlem i branschorganisationen Bemanningsföretagen. Det innebär bland annat att Military Work iakttar Bemanningsföretagens stadgar och dessutom följer de rådande kollektivavtalen mellan arbetsmarknadens parter. Bemanningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom uthyrning, omställning och rekrytering. Som medlem i Bemanningsföretagen är bolaget automatiskt medlem i Almega som är en organisation för tjänsteföretag ingåendes i huvudorganisationen Svenskt Näringsliv.

Bemanningsföretagen har samlat information på hemsidan www.tryggbemanning.se. Där kan du få god information om olika typer av personalförsörjningsfrågor och råd om hur du kan tänka när du ska kombinera egenanställd personal och inhyrd personal. På www.tryggbemanning.se kan du också läsa intressanta fakta om branschen, såsom hur branschen skapar arbetstillfällen som ökar välfärden i vårt samhälle.