VisaUppskattning.se är Sveriges snabbast växande aktör inom företagspresenter. Den snabba tillväxten kan tillskrivas en inspirerande e-handel som tidseffektivt löser, den inte alltid så enkla, uppgiften att hitta en present till anställda och kunder. Detta oavsett om man är det lilla fåmansbolaget eller ett internationellt storbolag med verksamhet i flera länder.

En avgörande aspekt i tillväxten är ambitionen att bidra till en lite bättre och gladare värld, inte bara genom den personliga glädjen i att ge och få men även ur ett globalt perspektiv vad gäller människa och miljö. Bland annat har VisaUppskattning.se flera spännande samarbeten inom välgörenhet och självklart klimatkompenseras verksamheten och alla transporter. 

Snabb tillväxt kombinerat med en försäljning som varierar kraftigt under året innebär en utmaning när det gäller personalförsörjning. Vissa perioder under året är behovet av resurser som kan stötta i den dagliga verksamheten mycket stort.

 ”Vårt behov är enkelt att beskriva men svårt att lösa. Vi behöver individer som helt självständigt och med kort varsel kan lösa uppgifter som ställer höga krav på struktur och noggrannhet. Till detta innehåller arbetet ofta korta deadlines där det är mycket svårt att i god tid förutspå när behoven uppstår. Military Work presenterade en mycket flexibel lösning för oss med dedikerade individer som vi efter mycket kort tid känner ett 100% förtroende för. Samtliga kontakter vi haft med Military Work genomsyras av ansvarstagande, kontinuitet och en hög ambition att möta våra behov” säger Martin Lundmark på VisaUppskattning.se.

Linnea är tidvis tjänstgörande vagnschef (CV90) på I19 och Military Work-konsult på VisaUppskattning.se samt bedriver systemvetenskapliga studier på Stockholms Universitet. På bilden sitter Linnea och jobbar hos olioli.se, en leverantör till VisaUppskattning.se

Linnea är tidvis tjänstgörande vagnschef (CV90) på I19 och Military Work-konsult på VisaUppskattning.se samt bedriver systemvetenskapliga studier på Stockholms Universitet. På bilden sitter Linnea och jobbar hos olioli.se, en leverantör till VisaUppskattning.se

 ”Det är förvånadsvärt enkelt att kombinera både jobb och studier med militär tjänstgöring. Hittills har det inte varit några problem att anpassa studier och jobb efter förbandets behov" säger Linnea, Military Work-konsult på VisaUppskattning.se.